Home

Според Обсерваторията за енергийна бедност в ЕС повече от 50 милиона домакинства в ЕС изпитват трудности да поддържат адекватно отопление, да плащат режийните си сметки навреме и да живеят в жилища без влага и мухъл. Само в района на Централна и Източна Европа процентът на хората, които не могат да поддържат адекватно отопление в дома си през 2016 г., варира от 4,7% в Чешката република до 41,3% в България. Освен това през 2017 г. процентът на хората в риск от бедност или социално изключване в региона е доста над 20% в повечето страни, с по-високи стойности в Румъния (36%) и България (39%).

Акселераторът за решения за справяне с енергийната бедност чрез социална иновация е съвместна инициатива на Ashoka и Schneider Electric Foundation, под егидата на Fondation de France, която има за цел да идентифицира и подкрепи млади иновативни идеи и зрели проекти, работещи в областта на енергийната бедност в пет европейски страни: Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и България. След два етапа на селекция, 15 финалисти ще бъдат избрани да се включат в петмесечна акселераторска програма, която ще им помогне да подобрят стратегията си и да увеличат положителното си въздействие върху обществото и околната среда. След финалната фаза на селекцията от всяка страна ще бъде излъчен по един победител, на когото ще бъде присъдена награда от 3500 евро. 

Event Timeline

Вт., 21 Февр. 2019
---
21 февруари (09:00 CET) - 12 април (24:00 CET)
Селекция

Фазата на подбор има за цел да открие най-иновативните и променящи системата решения за справяне с енергийната бедност и да насърчи енергийна ефективност.

Селекционният процес работи по следния начин: 

1. Местен подбор

2. Европейски подбор


---
13 април - 1 май
Местна селекция

Между 13 април 2019 до 1 май 2019 във всяка от страните местно жури (съставено от представители на Schneider Electric, включително председателят за страната, ако е възможно, представител на Ashoka, ключови експерти, и други местни партньори на проекта – максимум 5 души) ще избере 5-те най-добри проекта, които ще бъдат изпратени за оценка на европейското жури.


---
2 май - 15 май
Европейска селекция

От 2 май 2019 до 15 май 2019 европейско жури (съставено от екипи на Schneider Electric и Ashoka European Leadership, ключови експерти и партньори, директорът за устойчиво развитие на Schneider Electric и, ако е възможно, изпълнителният вицепрезидент за Европа на Schneider Electric, един бивш победител – максимум 8 души) ще избере 15-те най-добри проекта. От 15-те избрани финалисти, най-малко 10 ще бъдат зрели идеи и най-много 5 млади идеи.


---
17 май
Обявяване на финалистите

Финалистите от всяка държава ще бъдат публично обявени.


---
16 май - 11 юни
Подбор на ментори/Събиране на екипи

От 16 май до 11 юни 2019, екипът на проекта ще прецени основните нужди и предизвикателства пред финалистите. На базата на анализа всеки финалист ще бъде включен в своеобразен тричленен екип заедно с местен съветник/ментор (членове на мрежата на Ashoka) и служител на Schneider Electric. 


---
11-12 юни
Старт на акселераторската програма

Тъй като проектът е фокусиран върху ЦИЕ, степента на зрялост на проектите е по-ниска от проучваните през предишните издания. Освен това носителите на промяната в региона нямат уменията за изграждане на силни предприятия. Предвид това, планираме двудневен обучителен формат, с който да стартираме фазата на Програмата за въздействие/менторството. Целта на събитието е да се окаже подкрепа на финалистите при придобиването на знанията и инструментите за системна промяна, социално финансиране, отчитане на социално въздействие, комуникации и други ключови теми, разпознати в селекционните фази.  


---
13 юни - 10 ноември
Акселераторска програма

Проектният екип, заедно със съветническите екипи от консултанти и ментори, ще предоставят лична подкрепа на избраните социални предприемачи за 5 месеца, общо около 300 часа персонализирани и специализирани менторски сесии. Освен това ще планираме онлайн срещи за обмен между финалистите и тематични уебинари, осигурени от партньорите на проекта. Целта на тази фаза е да се помогне на социалните предприемачи да изработят ефективна и резултатна устойчива стратегия или стратегия за разширяване.


---
9-10 декември
Финално събитие

На 9-10 декември ще се проведе двудневно събитие в Брюксел, където социалните предприемачи ще се срещат отново и ще имат сесии за обратна връзка с експерти за новите си стратегии. Ще имат и възможността да представят своите консолидирани стратегии пред европейското жури. Журито ще избере 5 победители (по един от всяка страна).

Европейско жури

Българско жури

Комуникационни партньори

Комуникационните партньори са организации, които ни могат да разпространим информацията за програмата чрез медийните си канали, така че да достигнем до възможно повече социални предприемачи.