Home

Според Обсерваторията за енергийна бедност в ЕС повече от 50 милиона домакинства в ЕС изпитват трудности да поддържат адекватно отопление, да плащат режийните си сметки навреме и да живеят в жилища без влага и мухъл. Само в района на Централна и Източна Европа процентът на хората, които не могат да поддържат адекватно отопление в дома си през 2016 г., варира от 4,7% в Чешката република до 41,3% в България. Освен това през 2017 г. процентът на хората в риск от бедност или социално изключване в региона е доста над 20% в повечето страни, с по-високи стойности в Румъния (36%) и България (39%).

Акселераторът за решения за справяне с енергийната бедност чрез социална иновация е съвместна инициатива на Ashoka и Schneider Electric Foundation, под егидата на Fondation de France, която има за цел да идентифицира и подкрепи млади иновативни идеи и зрели проекти, работещи в областта на енергийната бедност в пет европейски страни: Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и България. След два етапа на селекция, 15 финалисти ще бъдат избрани да се включат в петмесечна акселераторска програма, която ще им помогне да подобрят стратегията си и да увеличат положителното си въздействие върху обществото и околната среда. След финалната фаза на селекцията от всяка страна ще бъде излъчен по един победител, на когото ще бъде присъдена награда от 3500 евро. 

Комуникационни партньори

Комуникационните партньори са организации, които ни могат да разпространим информацията за програмата чрез медийните си канали, така че да достигнем до възможно повече социални предприемачи.