Home

Според Обсерваторията за енергийна бедност в ЕС повече от 50 милиона домакинства в ЕС изпитват трудности да поддържат адекватно отопление, да плащат режийните си сметки навреме и да живеят в жилища без влага и мухъл. Само в района на Централна и Източна Европа процентът на хората, които не могат да поддържат адекватно отопление в дома си през 2016 г., варира от 4,7% в Чешката република до 41,3% в България. Освен това през 2017 г. процентът на хората в риск от бедност или социално изключване в региона е доста над 20% в повечето страни, с по-високи стойности в Румъния (36%) и България (39%).

Акселераторът за решения за справяне с енергийната бедност чрез социална иновация е съвместна инициатива на Ashoka и Schneider Electric Foundation, под егидата на Fondation de France, която има за цел да идентифицира и подкрепи млади иновативни идеи и зрели проекти, работещи в областта на енергийната бедност в пет европейски страни: Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и България. След два етапа на селекция, 15 финалисти ще бъдат избрани да се включат в петмесечна акселераторска програма, която ще им помогне да подобрят стратегията си и да увеличат положителното си въздействие върху обществото и околната среда. След финалната фаза на селекцията от всяка страна ще бъде излъчен по един победител, на когото ще бъде присъдена награда от 3500 евро. 

Event Timeline

Вт., 21 Февр. 2019
---
21 февруари (09:00 CET) - 12 април (24:00 CET)
Селекция

Фазата на подбор има за цел да открие най-иновативните и променящи системата решения за справяне с енергийната бедност и да насърчи енергийна ефективност.

Селекционният процес работи по следния начин: 

1. Местен подбор

2. Европейски подбор


---
13 април - 1 май
Местна селекция

Между 13 април 2019 до 1 май 2019 във всяка от страните местно жури (съставено от представители на Schneider Electric, включително председателят за страната, ако е възможно, представител на Ashoka, ключови експерти, и други местни партньори на проекта – максимум 5 души) ще избере 5-те най-добри проекта, които ще бъдат изпратени за оценка на европейското жури.


---
2 май - 15 май
Европейска селекция

От 2 май 2019 до 15 май 2019 европейско жури (съставено от екипи на Schneider Electric и Ashoka European Leadership, ключови експерти и партньори, директорът за устойчиво развитие на Schneider Electric и, ако е възможно, изпълнителният вицепрезидент за Европа на Schneider Electric, един бивш победител – максимум 8 души) ще избере 15-те най-добри проекта. От 15-те избрани финалисти, най-малко 10 ще бъдат зрели идеи и най-много 5 млади идеи.


---
17 май
Обявяване на финалистите

Финалистите от всяка държава ще бъдат публично обявени.


---
16 май - 11 юни
Подбор на ментори/Събиране на екипи

От 16 май до 11 юни 2019, екипът на проекта ще прецени основните нужди и предизвикателства пред финалистите. На базата на анализа всеки финалист ще бъде включен в своеобразен тричленен екип заедно с местен съветник/ментор (членове на мрежата на Ashoka) и служител на Schneider Electric. 


---
11-12 юни
Старт на акселераторската програма

Тъй като проектът е фокусиран върху ЦИЕ, степента на зрялост на проектите е по-ниска от проучваните през предишните издания. Освен това носителите на промяната в региона нямат уменията за изграждане на силни предприятия. Предвид това, планираме двудневен обучителен формат, с който да стартираме фазата на Програмата за въздействие/менторството. Целта на събитието е да се окаже подкрепа на финалистите при придобиването на знанията и инструментите за системна промяна, социално финансиране, отчитане на социално въздействие, комуникации и други ключови теми, разпознати в селекционните фази.  


---
13 юни - 10 ноември
Акселераторска програма

Проектният екип, заедно със съветническите екипи от консултанти и ментори, ще предоставят лична подкрепа на избраните социални предприемачи за 5 месеца, общо около 300 часа персонализирани и специализирани менторски сесии. Освен това ще планираме онлайн срещи за обмен между финалистите и тематични уебинари, осигурени от партньорите на проекта. Целта на тази фаза е да се помогне на социалните предприемачи да изработят ефективна и резултатна устойчива стратегия или стратегия за разширяване.


---
9-10 декември
Финално събитие

На 9-10 декември ще се проведе двудневно събитие в Брюксел, където социалните предприемачи ще се срещат отново и ще имат сесии за обратна връзка с експерти за новите си стратегии. Ще имат и възможността да представят своите консолидирани стратегии пред европейското жури. Журито ще избере 5 победители (по един от всяка страна).

Европейско жури

Finalists

Energy Agency of Plovdiv (EAP) was established in 2000 as the first SAVE agency in Bulgaria.

The agency is promoting efficient and sustainable use of energy and renewable energy. Its services are utilised by the public administration, businesses communities, and consumers. It carries out feasibility studies, energy and environmental analyses and modelling, energy and air quality projects identification, development and management. More than 50 EU projects were successfully completed. The project with which they applied for the competition is an innovative crowdfunding campaign for energy poor households, located in the Plovdiv area. 

Bulgarian start up, founded by two 17-year olds from the Technical school in Sofia. The teenagers

 invented an electric bicycle, powered entirely by solar energy. The team plans to focus on upgrading old bicycles to electric ones and offering it as a service to customers. The solution is very cheap and easy to scale which makes a good candidate to trace the room for "green" transportation in the cities. SoBike are currently working on their second prototype that will allow the integration of a universal solar panel system combined with an electric engine to fit on every bike.

Bucharest’s District 1 City Hall plans to implement a pilot-program for thermal rehabilitation of

houses. Currently, for the 1st  District, there are roughly  2100 applications for joining the individual (houses) thermal rehabilitation program. In order to structure the program, we consider it necessary to identify 35-50 houses that comply with the general criteria of the above-mentioned strategy and integrate them in a pilot program. By implementing the pilot program, we should define the criteria for selecting houses for the pilot (35-50   houses   out   of   2100   applications),   the   design   and   execution   constraints,   the   possible   legal shortcomings,  identify  how  to  achieve  energy  performance  indicators  as  well  as  develop  standard solutions  (categories  of  works)  that  could  be  implemented  widely, without  being  blocked  by  individual design constraints.

Through Winterization, during three years, 90 families with children at risk (30 families per yea

r) will benefit from improved households in order to protect children from extreme cold during wintertime.  Based on the needs assessments,  a  tailored winterization intervention at the household level will be done. This winterization intervention may consist of repairs or endowments with new heating stoves and/or windows and/or entrance doors, chimney repair or construction including the works needed to be done in order to install and sustain the winterization items.  This tailored intervention will contribute to the household sustainability in terms of improved living conditions and heating, it will help the families to have households better equipped for winter time and it will increase their comfort in terms of being warmer and healthier. 

Not  all barriers  to  increase  energy  efficiency  and  related  climate  effects  have  yet  b

een addressed:  energy poverty with  its ramifications is not properly understood and integrated in policy-making, especially locally; there is an absence of specific data and correlation between existing data sets, whereas existing data does not materialize into effective policy tools; there is general lack of information and engagement of relevant stakeholders. These objectives are met by delivering a mapping of the socio-spatial dimensions of energy poverty; Quantifying the impact of energy poverty on households and GHG emissions; Developing a new online energy-saving tool; Delivering a series of stakeholder workshops as well as developing upscaling and dissemination activities.

Energy poverty is the consequence of three factors: Low income +  High  Energy  Bills  +  Poor  E

nergy Efficiency.  energiaTA will address all 3 in the following order: 1.  Increasing  Energy  Efficiency, 2. Reducing Energy  Bills and 3. Increasing  Income:  Skills  Dev,  Education,  Arts  &  Crafts,  Agriculture, Tourism. There are 3 barriers to be addressed to solve the energy problem when talking about accessibility: Technological, Physical and Economical. They aim to address all 3 as well as providing services and products B2C, going directly to the vulnerable population, having local city halls as partners. The first step is to reduce energy demand through energy efficiency solutions.  The second stage is represented by PV solar production systems people could lease, paying no upfront money, but a monthly fee they could afford.  In the end, we will address increasing income by working with other organisations in finding local opportunities for growth and partnering with local companies.

We propose to develop a business plan on the wider production of environmental-friendly heating f

uel(briquette)and to explore the opportunities around efficient heating stoves to be able to use local sources to tackle the everyday heating problem for disadvantaged families. We would also like to broaden our already proven solutions, like debt management,  improving planning skills, setting up community rules, developing responsibility towards the environment and community members among children and adults alike to reach a higher living standard. Solving the energy puzzle would enable our target group to advance to the 21stcentury and catch up with the rest of the country. 

Our team is dedicated to designing and building efficient bricks and traditionally tilled masonry

heaters for low-income families. AproTech is a working group of  Vedegylet  (Protect the future  Association) which was founded in 2000 with the goal of making Hungary a more just society and a country that uses its resources in a sustainable manner. The goal of the AproTech is to provide accessible services for the most vulnerable communities, primary in the area of winter heating and energy consumption. 

Българско жури

Екип

Комуникационни партньори

Комуникационните партньори са организации, които ни могат да разпространим информацията за програмата чрез медийните си канали, така че да достигнем до възможно повече социални предприемачи.