Социални иновации за справяне с енергийната бедност

Трансформиране на предизвикателството …

Според Обсерваторията за енергийна бедност в ЕС (линк) повече от 50 милиона домакинства в ЕС изпитват трудности да поддържат адекватно отопление, да плащат режийните си сметки навреме и да живеят в жилища без влага и мухъл. Само в района на Централна и Източна Европа процентът на хората, които не могат да поддържат адекватно отопление в дома си през 2016 г., варира от 4,7% в Чешката република до 41,3% в България. Освен това през 2017 г. процентът на хората в риск от бедност или социално изключване в региона е доста над 20% в повечето страни, с по-високи стойности в Румъния (36%) и България (39%)

…във възможност.

След успешно партньорство през 2015-2016 и 2017-2018, за 2019-2020 Schneider Electric Foundation, под егидата на Fondation de France, и Ashoka подновиха ангажимента си към подобряване на условията за милиони хора, изправени пред енергийна бедност в Европа. Предоставяйки подкрепа на най-иновативните социални предприемачи в Европа, можем да помогнем на цели общности да се справят с енергийната бедност и да преминат към енергийна устойчивост.

 

Какво е енергийна бедност?

Енергийната бедност има множество корени и липсва стандартна дефиниция, която да обхваща всички тях. Понастоящем, според най-широко приетото определение, това е бедност, която се отнася до невъзможността на едно домакинство да осигури енергийните услуги, от които се нуждае, на приемлива цена (Liddell et al., 2012).

 

За Акселератора за решения за справяне с енергийната бедност чрез социална иновация ние дефинираме енергийната бедност като:

 • Сътрудничество между различни сектори: Използване на синергии с други сектори (например здравеопазване, социални грижи) за изграждане на по-системни проекти;
 • Образование, обучение и заетост: Насърчаване на образованието и участието на общността, създаване на нови умения и/или работни места в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия;
 • Енергийна ефективност: Създаване на нискобюджетни възможности за преход към по-енергийно ефективни решения;
 • Производство на енергия: Улесняване на достъпа до енергия на бедни квартали чрез внедряване на креативни начини за производство на енергия (енергийни общности, мрежи, кооперативи);
 • Иновативно финансиране: Предлагане на финансиране и партньорство на частни инициативи за построяване и/или реновиране на енергийно ефективни жилища или оборудване (например кредит, лизинг на оборудване, финансиране от трети страни);
 • Идентификация и разгласяване: Събиране и/или споделяне на данни с оперативно съвместими системи, за да се подобри идентификацията на населението, засегнато от енергийната бедност и неговите нужди и свеждането им до знанието на властите;
 • Здраве, благосъстояние и икономическо развитие: Преход от нездравословни поведение (старо оборудване, изгаряне на пластмаса и домашен боклук) към други решения, които могат да подобрят благосъстоянието на семейството;

 

И още много, тъй като смятаме, че иновативните решения могат да допринесат за каузите на енергийната бедност от гледни точки, които не са били изследвани досега. По-долу можете да откриете чудесни истории от предишни финалисти и победители като пример какво означава за нас енергийната бедност.

Stromspar-Check от Deutsche Caritas – инициатива в сътрудничество с Германската федерация на агенциите за енергетика и защита на климата (eaD), за енергоспестяваща проверка[NM1] , която осигурява безплатна подкрепа за домакинства с ниски доходи в Германия. Бивши трайно безработни получават специално обучение как да съветват домакинствата с ниски доходи да пестят енергия и вода. Повишавайки знанията за енергоспестяващи мерки, Stromspar-Check помага да се предотвратят спирания на енергоподаването.

EKPIZO – потребителска асоциация „Качество на живот“ за защита на правата на потребителите и подобряване на качеството им на живот. Нейните усилия са насочени към насърчаване на правителството и енергийните регулатори да прилагат европейското и национално законодателство. Тя също така помага на членовете си с извънсъдебни юридически действия за връщане на пари, незаконно удържани от компаниите.

AISFOR – компания, работеща в екологичния сектор, с фокус върху околна среда, земеделие и енергетика. Един от партньорите, ръководещи европейския проект “ASSIST” по „Хоризонт 2020“, който има за цел да се справи с проблема на енергийната бедност, като създаде професионална фигура (Енергиен съветник за уязвими потребители), обучена да помага на уязвими хора с висококачествени и надеждни съвети.

Chance for buildings тяхната цел е да подобрят енергийната ефективност на социалните жилища, така че в дългосрочен план да бъде намалена енергийната бедност в Република Чехия. Понастоящем социални плащания покриват сметките за енергия на уязвимото население, обитаващо социални жилища. Chance for Building обаче твърди, че стратегически по-доброто решение би било сметките за енергия да се намалят с по-ефективни сгради.

Coopérnico – кооператив за зелена енергия, който комбинира устойчивост, етично инвестиране и социална подкрепа. Неговите членове колективно инвестират в проекти за слънчева енергия, които са собственост на кооператива и се инсталират на покривите на организации за социална подкрепа, които често имат трудности да покриват разходите си.

ECODES – организация, която провежда проект „Никой дом без енергия“, предлагащ технологично решение за преодоляване на енергийната бедност. Уебсайтът ѝ предлага въпросник, чрез който се събират социални, домакински и договорни данни от уязвими хора и се предоставя персонализиран доклад със съвети как да се намалят консумацията на енергия и разходите за нея. Той също така предлага интерактивна карта, която позволява всеки да намери инициативи и финансиране за справяне с енергийната бедност в своя град или район.

Samenlevingsopbouw – проект, насочен към хора с дългове, страдащи от енергийна бедност. Поради тези задължения, те не могат да заменят старите си високо разходващи домакински уреди с енергоспестяващи и продължават да имат високи сметки. Samenlevingsopbouw е система за лизинг/наем, в която хората могат да наемат енергоспестяващи домакински уреди и да намалят сметките си. Този иновативен проект е умен и многократно приложим начин да се даде достъп до ефикасни домакински уреди на хора, които преди това не са могли да си ги позволят.

Reseau Echo Habitat има за цел да осигури достъп на изолирани и незапознати домакинства в енергийна бедност до схемите за финансова помощ на френската Агенция за подобряване на жилищата (ANAH). Eco Habitat помага на домакинствата, изправени пред енергийна бедност, да изберат най-добрите финансови и технически решения. За да направят това, те разчитат на мрежа от местни заинтересовани страни (власти, обществени оператори, асоциации, строители), които си сътрудничат и използват тяхната сила, за да се намерят най-добрите решения за реновиране на жилищата, които защитават околната среда чрез използването на материали с биологичен произход.

 

Поканата за проекти

Стартираме нова Покана за проекти, за да идентифицираме, ангажираме и подкрепим социални иноватори с креативни решения за справяне с енергийната бедност в пет европейски страни: Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и България. Поканата за проекти ще е отворена от 15 февруари, 9 ч. централноевропейско време до полунощ, отново по централноевропейско време, на 12 април 2019 г.

Имате проект, който се занимава с енергийната бедност? Вижте дали можете да се присъедините към тази програма! > Линк към страницата „Кандидатстване“.

 

Ползите

Тази програма е изцяло финансирана. Ако сте сред избраните финалисти, ще можете да се възползвате от:

 1. 2 дни интензивни работилници за летящ старт на вашия менторски период и за придобиване на знания и инструменти за системна промяна, социално финансиране, отчитане на социално въздействие, комуникации;
 2. 5 месеца менторска подкрепа, която да ви помогне да подобрите стратегията си за ускоряване на социалното въздействие на вашия проект;

допълнителна подкрепа от служители на Schneider Electric по технически или нетехнически въпроси;

 1. Вдъхновяващи срещи и събития за създаване на контакти в рамките на европейската мрежа от иноватори, експерти и организации, работещи в областта;
 2. Повишена видимост чрез кампанията ни в социалните мрежи и на финалното ни събитие в Букурещ, където ще бъдат обявени победителите. Ще споделим за вас и вашите проекти през Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и YouTube.
 3. Достъп до възможни допълнителни грантове от Schneider Electric;
 4. Ще бъдете част от общността от иноватори в областта, заедно с предишни победители и финалисти (възможност за пряк обмен на знания);
 5. Повишена видимост на местно, регионално и европейско ниво през нашите канали в социалните медии;
 6. Нещо повече, ако сте сред избраните победители, ще получите и награда в размер на 3500 евро

За нас

Ashoka е международна нестопанска организация с визията да създаде свят, в който всеки е носител на промяна. През последните 40 години Ashoka посвещава енергията си на откриването и подкрепата на най-иновативните предприемачески решения за справяне със социални и екологични предизвикателства. Днес Ashoka има 3600 стипендианти в над 93 страни. Освен селектирането и подкрепата на т.нар. стипендианти на Ashoka, организацията се опитва да увеличи ефекта от техните решения и да задълбочи съвместното разработване на нови решения, като насърчава сътрудничеството между социални предприемачи, компании и властите. За повече информация за Ashoka и нейната работа, моля посетете: http://www.ashoka.org.

 

Създадена през 1998 г., Schneider Electric Foundation, под егидата на Fondation de France, работи заедно с партньорите си за внедряването на решения за справяне с енергийните проблеми, пред които се изправят най-непривилегированите хора в света. В развиващите се икономики фондацията подкрепя програми за професионално обучение в свързани с енергетиката занаяти, като по този начин допринася за програмата на Schneider Electric „Достъп до енергия“. В зрели икономики фондацията се бори срещу енергийната бедност, като предлага обучение и обучителни програми за засегнатите домакинства. Schneider Electric Foundation обръща специално внимание на участието на своите служители във всички програми. За повече информация за Schneider Electric Foundation, моля посетете: http://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/foundation.jsp.

Bидео