Комуникационни партньори

Комуникационни партньори

Комуникационните партньори са организации, които ни могат да разпространим информацията за програмата чрез медийните си канали, така че да достигнем до възможно повече социални предприемачи.