Home

Až 20 % českých domácností hrozí, že nebudou schopné platit své účty za energie. Nejčastěji jsou ohroženi osamělí senioři žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy, např. domácnosti bez jednoho z rodičů nebo s více dětmi. Na vině je podle sociologů především neefektivní způsob vytápění, nedostatečná izolace a nízký příjem domácností. Svou roli mohou sehrát i životní styl a návyky domácnosti. Tito lidé ohrožení energetickou chudobou nicméně nemají dostatečné finance ani znalosti na dosažení dotační podpory pro modernizaci svého obydlí (shrnutí závěrů z analýzy STEM, 2019).

V Evropě sužuje energetická chudoba více jak 50 milionů domácností, které si nejsou schopny dlouhodobě zajistit tepelný komfort nebo včas hradit poplatky za energii (Energy Poverty Observatory).

 

Klademe si za cíl najít a podpořit projekty, které přinášejí řešení energetické chudoby, zlepšují místní kvalitu životního prostředí a udržitelnost celého regionu. Výzva je zaměřena jak na hledání a vývoj zcela nových iniciativ, tak i na rozvoj již fungujících projektů. Výzva vznikla ve spolupráci neziskové organizace Ashoka a nadace Schneider Electric, pod záštitou Foundation France. V tomto roce je vyhlášena pro projekty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Bulharsku.

V každé zemi budou vybrány 3 nejlepší projekty. Každý z nich se zúčastní pětiměsíčního Akcelerátoru, ve kterém jim mentoři a experti pomohou jejich autorům s rozvojem jejich strategie a zvýšením společenského dopadu. V závěrečném hodnocení porota vybere jednoho vítěze z každé země a ocení ho odměnou ve výši 3 500 eur.

Event Timeline

Čt, 21 Feb 2019
---
21. února 2019 - 12. dubna 2019
Výzva pro podání projektů

---
1. května 2019
1. kolo soutěže (národní výběr)

Ve dvou kolech vybereme z přihlášených projektů 3 nejúspěšnější, které získají možnost zúčastnit se Akcelerátoru řešení energetické chudoby.

Výběr bude probíhat následovně:

  • Národní porota: z přihlášených projektů vybere národní porota 5 nejlepších, které postoupí k hodnocení na evropské úrovni. Porota bude složena z představitele Schneider Electric (nejpravděpodobněji ředitel místní pobočky), zástupce organizace Ashoka, expertů a dalších lokálních partnerů. Porota bude složena maximálně z 5 členů. Rozhodnutí národní poroty padne do 1. května 2019.

---
15. května 2019
2. kolo výběru (mezinárodní porota)

Evropská porota: z projektů, které byly doporučeny národními porotami České republiky, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska, vybere evropská porota 15 nejlepších. Pro každou zemi 3 projekty. Pravidla soutěže stanoví, že z 15 postupujících projektů může být maximálně 5 zcela nových (začínajících). Pravidla zároveň stanoví, že minimální počet zavedených - již fungujících - projektů, které postupují do dalšího kola, je 10. Evropská porota bude mít maximálně 8 členů. Bude složena z vedoucích představitelů Schneider Electric a organizace Ashoka, expertů a dalších partnerů. Součástí poroty bude i jeden vítěz minulého ročníku.


---
16. května 2019
Oznámení finalistů

---
16. května - 11. června 2019
Tvorba týmu poradců

Na základě hloubkové analýzy potřeb a výzev, které před každým projektem stojí, zapojíme do projektu poradce, kteří jej budou pomáhat rozvíjet. Jedním z poradců bude zástupce organizace Ashoka, druhým zástupce místní pobočky společnosti Schneider Electric.

 


---
11.- 12. června 2019
Úvodní setkání - start Akcelerátoru řešení energetické chudoby

Dvoudenní intenzivní workshop, kterým uvedeme dlouhodobou práci na rozvoji jednotlivých projektů. Seznámíme účastníky s jednotlivými experty a mentory, nabídneme možnosti další spolupráce, představíme program následujících měsíců. Budeme pracovat na základech komunikační strategie, financování projektu, hodnocení jejich dopadů a mnohé další.

Účast na tomto setkání je pro autorské týmy povinný.

 

   


---
13. června - 10. listopadu 2019
Akcelerátor řešení energetické chudoby - program mentoringu

Každému z projektů nabídneme podporu odpovídající jeho potřebám v celkovém rozsahu přibližně 300 hodin personalizovaných a specializovaných setkání.Navíc se každý bude moci připojit k plánovaným online tematickým webinářům, sdílet informace s ostatními projekty a mnohé další. Akcelerátor je klíčovou částí celého našeho programu. Bude to právě během těchto pěti měsíců, kdy účastníci získají možnost vytvořit a realizovat strategicky úspěšný projekt a přinést opravdovou, měřitelnou a udržitelnou změnu.

 


---
9.-10. prosince 2019
Závěrečné finální vyhodnocení a event

Během dvou dnů proběhne závěrečná prezentace všech úspěšných projektů. Projekty budou představeny evropské porotě, která rozhodne o závěrečném hodnocení a vybere pro každou zemi finálního vítěze.

Evropská porota

Local Czech Jurors

Novinky

1 den o inovačních řešeních v energetické chudobě, Katowice

Kromě toho, že jsou jedním z nejznečištěnějších měst v Evropě, byly Katowice hostitelem klimatické konference COP24, kde se shromáždili lídři a tvůrci politik po celém světě, aby se bavili o budoucnosti naší planety a podnikli kroky týkající se problematiky klimatických změn. Byla to ideální příležitost pro to, abychom pragmaticky mluvili o otázkách energetické chudoby ve střední a východní Evropě. 

Tým