Home

Až 20 % českých domácností hrozí, že nebudou schopné platit své účty za energie. Nejčastěji jsou ohroženi osamělí senioři žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy, např. domácnosti bez jednoho z rodičů nebo s více dětmi. Na vině je podle sociologů především neefektivní způsob vytápění, nedostatečná izolace a nízký příjem domácností. Svou roli mohou sehrát i životní styl a návyky domácnosti. Tito lidé ohrožení energetickou chudobou nicméně nemají dostatečné finance ani znalosti na dosažení dotační podpory pro modernizaci svého obydlí (shrnutí závěrů z analýzy STEM, 2019).

V Evropě sužuje energetická chudoba více jak 50 milionů domácností, které si nejsou schopny dlouhodobě zajistit tepelný komfort nebo včas hradit poplatky za energii (Energy Poverty Observatory).

 

Klademe si za cíl najít a podpořit projekty, které přinášejí řešení energetické chudoby, zlepšují místní kvalitu životního prostředí a udržitelnost celého regionu. Výzva je zaměřena jak na hledání a vývoj zcela nových iniciativ, tak i na rozvoj již fungujících projektů. Výzva vznikla ve spolupráci neziskové organizace Ashoka a nadace Schneider Electric, pod záštitou Foundation France. V tomto roce je vyhlášena pro projekty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Bulharsku.

V každé zemi budou vybrány 3 nejlepší projekty. Každý z nich se zúčastní pětiměsíčního Akcelerátoru, ve kterém jim mentoři a experti pomohou jejich autorům s rozvojem jejich strategie a zvýšením společenského dopadu. V závěrečném hodnocení porota vybere jednoho vítěze z každé země a ocení ho odměnou ve výši 3 500 eur.

Evropská porota

Novinky

Pt articol.jpg

After 3 months of searching and selecting projects, people and organisation who tackle the issues of energy poverty, we can proudly announce who are the finalists for this year's edition of Social Innovation to Tackle Energy Poverty Solutions Accelerator, co-created by Ashoka and the 

1 den o inovačních řešeních v energetické chudobě, Katowice

Kromě toho, že jsou jedním z nejznečištěnějších měst v Evropě, byly Katowice hostitelem klimatické konference COP24, kde se shromáždili lídři a tvůrci politik po celém světě, aby se bavili o budoucnosti naší planety a podnikli kroky týkající se problematiky klimatických změn. Byla to ideální příležitost pro to, abychom pragmaticky mluvili o otázkách energetické chudoby ve střední a východní Evropě. 

Finalists

Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že právě moderní technologie a vlastní

Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že právě moderní technologie a vlastní výroba energie dokáží občanům zajistit tu nejlevnější a nejdostupnější energii. Obec dokázala aktivizovat místní obyvatele a kompletně transformovat výrobu tepla z uhlí na bioplyn, který si vyrábí lokálně. Tím se zbavila smogu a ještě šetří na energii. Obyvatelé Kněžice tak jako první v Česku pociťují, jaké to je být přímo zapojen do energetických dodávek v místě bydliště. Cílem projektu je posunout tuto rovinu ještě dál a aplikovat v obci principy smart city využitím chytrých měřáků a návazných technologií,  které obyvatelům zlevní a zjednoduší dodávky energie. Tento inovativní model navíc plně podporuje Evropská unie, která se snaží posílit roli aktivních spotřebitelů a vznik lokální výroby a spotřeby čisté a dostupné energie napříč Evropou.

Asociace občanských poraden  je lídrem v začleňování otázky energetické chudoby

Asociace občanských poraden  je lídrem v začleňování otázky energetické chudoby do poradenských aktivit na území České republiky. Do svých moravských center chce implementovat funkční model energetického poradenství ze Skotska. Cílem je pomoci lidem lépe pochopit fungování, možnosti a úskalí dnešního trhu s energií. Častým jevem v českém prostředí je totiž například nevýhodné uzavírání smluv s dodavateli energie, které často posílá ohrožené sociální skupiny do dluhových spirál. Nad rámec právního poradenství mají poradny nabízet možnost využití sociálních tarifů nebo zprostředkovat příspěvky na bydlení.

Projekt Centra pasivního domu bojuje proti energetické chudobě a vysokým výdajům za energie podpo

rou výstavby nového energeticky šetrného bydlení nebo rekonstrukcí největších energetických žroutů.Lidé tráví v budovách více než 90 % času a využití technologií pasivního standardu pomůže k levnějšímu a zdravějšímu bydlení. Tyto budovy by měly být primárně dostupné sociálně nejohroženějším skupinám jako jsou senioři nebo matky samoživitelky.

Cílem projektu je umožnit výše jmenovaným sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel únosné provozní náklady na bydlení, dosažení zdravého vnitřního prostředí v budovách a pomoci jim v lepší dostupnosti bydlení, předcházení (někdy opakované) ztrátě bydlení. Sekundárním cílem je snížení rizika vzniku chorob způsobených pobytem ve zdravotně nevyhovujících prostorách (špatně větrané místnosti s vyšší hladinou CO2 a dalších škodlivin) a snížení následných výdajů na léčení.

Důležitou inovací, na kterou se projekt zaměřuje jsou inovativní modely financování sociálního bydlení a osvěta pro ohrožené rodiny v oblasti zodpovědného hospodaření s energií. Výstupy, které nemají v České republice obdoby, přináší podněty k efektivnímu využívání veřejných zdrojů, jak v oblasti investování, tak v oblasti poskytování služeb sociálního bydlení. Investice budou realizovány s cílem zabezpečení úspor v budoucnu - buď na straně uživatele služeb, kterému se sníží výdaje na bydlení a tím i riziko ohrožení energetickou chudobou; nebo na straně investora/poskytovatele služeb, který si danou investicí sníží budoucí finanční náročnost provozu.

Energy Agency of Plovdiv (EAP) was established in 2000 as the first SAVE agency in Bulgaria.

The agency is promoting efficient and sustainable use of energy and renewable energy. Its services are utilised by the public administration, businesses communities, and consumers. It carries out feasibility studies, energy and environmental analyses and modelling, energy and air quality projects identification, development and management. More than 50 EU projects were successfully completed. The project with which they applied for the competition is an innovative crowdfunding campaign for energy poor households, located in the Plovdiv area. 

Bulgarian start up, founded by two 17-year olds from the Technical school in Sofia. The teenagers

 invented an electric bicycle, powered entirely by solar energy. The team plans to focus on upgrading old bicycles to electric ones and offering it as a service to customers. The solution is very cheap and easy to scale which makes a good candidate to trace the room for "green" transportation in the cities. SoBike are currently working on their second prototype that will allow the integration of a universal solar panel system combined with an electric engine to fit on every bike.

Bucharest’s District 1 City Hall plans to implement a pilot-program for thermal rehabilitation of

houses. Currently, for the 1st  District, there are roughly  2100 applications for joining the individual (houses) thermal rehabilitation program. In order to structure the program, we consider it necessary to identify 35-50 houses that comply with the general criteria of the above-mentioned strategy and integrate them in a pilot program. By implementing the pilot program, we should define the criteria for selecting houses for the pilot (35-50   houses   out   of   2100   applications),   the   design   and   execution   constraints,   the   possible   legal shortcomings,  identify  how  to  achieve  energy  performance  indicators  as  well  as  develop  standard solutions  (categories  of  works)  that  could  be  implemented  widely, without  being  blocked  by  individual design constraints.

Through Winterization, during three years, 90 families with children at risk (30 families per yea

r) will benefit from improved households in order to protect children from extreme cold during wintertime.  Based on the needs assessments,  a  tailored winterization intervention at the household level will be done. This winterization intervention may consist of repairs or endowments with new heating stoves and/or windows and/or entrance doors, chimney repair or construction including the works needed to be done in order to install and sustain the winterization items.  This tailored intervention will contribute to the household sustainability in terms of improved living conditions and heating, it will help the families to have households better equipped for winter time and it will increase their comfort in terms of being warmer and healthier. 

Not  all barriers  to  increase  energy  efficiency  and  related  climate  effects  have  yet  b

een addressed:  energy poverty with  its ramifications is not properly understood and integrated in policy-making, especially locally; there is an absence of specific data and correlation between existing data sets, whereas existing data does not materialize into effective policy tools; there is general lack of information and engagement of relevant stakeholders. These objectives are met by delivering a mapping of the socio-spatial dimensions of energy poverty; Quantifying the impact of energy poverty on households and GHG emissions; Developing a new online energy-saving tool; Delivering a series of stakeholder workshops as well as developing upscaling and dissemination activities.

Local Czech Jurors

Tým