Řada českých domácností platí zbytečně vysoké účty za energie. Pojďme to změnit.

Až 20 % českých domácností hrozí, že nebudou schopné platit své účty za energie. Nejčastěji jsou ohroženi osamělí senioři žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy, např. domácnosti bez jednoho z rodičů nebo s více dětmi. Na vině je podle sociologů především neefektivní způsob vytápění, nedostatečná izolace a nízký příjem domácností. Svou roli mohou sehrát i životní styl a návyky domácnosti. Tito lidé ohrožení energetickou chudobou nicméně nemají dostatečné finance ani znalosti na dosažení dotační podpory pro modernizaci svého obydlí (shrnutí závěrů z analýzy STEM, 2019).

V Evropě sužuje energetická chudoba více jak 50 milionů domácností, které si nejsou schopny dlouhodobě zajistit tepelný komfort nebo včas hradit poplatky za energii (Energy Poverty Observatory).

 

Klademe si za cíl najít a podpořit projekty, které přinášejí řešení energetické chudoby, zlepšují místní kvalitu životního prostředí a udržitelnost celého regionu. Výzva je zaměřena jak na hledání a vývoj zcela nových iniciativ, tak i na rozvoj již fungujících projektů. Výzva vznikla ve spolupráci neziskové organizace Ashoka a nadace Schneider Electric, pod záštitou Foundation France. V tomto roce je vyhlášena pro projekty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Bulharsku.

V každé zemi budou vybrány 3 nejlepší projekty. Každý z nich se zúčastní pětiměsíčního Akcelerátoru, ve kterém jim mentoři a experti pomohou jejich autorům s rozvojem jejich strategie a zvýšením společenského dopadu. V závěrečném hodnocení porota vybere jednoho vítěze z každé země a ocení ho odměnou ve výši 3 500 eur.