Sociální inovace v řešení energetické chudoby

Měníme výzvu...

Podle Energy Poverty Observatory je více než 50 milionů domácností v Evropské unii ohroženo energetickou chudobou - nejsou schopny si dlouhodobě zajistit dostatečný tepelný komfort, včas hradit účty za energii nebo jsou ohrožovány vlhkostí a plísněmi. Až 22 % českých domácností má podle aktuálního průzkumu STEM náklady na vytápění tak vysoké, že musí omezovat jiné výdaje, aby tyto náklady pokryla. Řada rodin navíc používá k vytápění "špinavé" zdroje jako uhlí, které nadále přispívají k lokálnímu znečištění životního prostředí, jež ročně způsobuje jen v ČR minimálně 5 tisíc předčasných úmrtí ročně.

 

...v příležitost

Ve třetím roce spolupráce Ashoky a Schneider Electric Foundation (pod záštitou Fondation de France) chceme přispět ke zlepšení životních podmínek více než milionu lidí, kteří jsou v ČR ohroženi energetickou chudobou. Chceme najít a podporovat inovativní řešení, která energetickou chudobu dokážou řešit a přinášejí dlouhodobou energetickou udržitelnost.

 

Co je energetická chudoba?

Energetická chudoba nemá ustálenou definici popisující všechny příčiny jejího vzniku. Nejšířeji přijímaná definice energetické chudoby ji definuje jako neschopnost domácností dlouhodobě zajistit energetické služby spojené s jejich provozem za přijatelné náklady. (Liddell et al., 2012). V kontextu ČR hovoříme spíše o riziku energetické chudoby. Jde zejména o omezování jiných výdajů a komfortu bydlení k pokrytí nákladů na energie. Příčinou je především využívání zastaralých zdrojů vytápění, neefektivní velké a nedostatečně zateplené budovy, špatné energetické návyky domácností či využívání energeticky neefektivních spotřebičů. Hlavní bariérou zlepšení je nízký příjem domácností a nedostatek znalostí pro dosažení finanční podpory na modernizaci svého bydlení.

V rámci naší výzvy může patřit do tématu například: 

 • Mezioborová spolupráce: využití synergií mezi různými sektory – typicky zdravotní péče, sociální péče, IT, energetika - a budování projektů se širokým záběrem.

 • Vzdělávání, odborná příprava a zaměstnanost: posílení vzdělanosti, podpora zapojení občanů, vytváření nových pracovních pozic nebo dovedností v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

 • Zlepšování energetické účinnosti: vytváření příležitostí pro jednoduchý a nízkonákladový přechod na energeticky efektivnější provoz domácnosti.

 • Produkce energie: přinést nové možnosti ekologicky šetrné výroby energie pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Inspirací mohou být nastupující koncepty aktivních spotřebitelů, energetických komunit a různých občanských iniciativ zaměřených na vlastní produkci, sdílení, uchování či prodej energie

 • Inovativní financování: přinést nové modely financování či formy investic do nízkoenergetických staveb, případně rekonstrukcí se stejným cílem. Inspirací může být financování pomocí úspor, partnerství se soukromými investory, pronájem/leasing spotřebičů a vybavení či financování investic pomocí úspor (EPC projekty).

 • Výzkum a osvěta: shromažďování a sdílení dat za účelem přesnější identifikace ohrožených domácností a komunit. Osvěta o energetické chudobě, udržitelné výrobě energie a možnostech řešení, jak ve společnosti, tak i mezi orgány veřejné správy.

 • Zdraví a hospodářský rozvoj: motivovat ke změně chování a energetických návyků domácností a přispět ke zdravějšímu prostředí v domácnostech ohroženým energetickou chudobou. Inspirací může být optimalizace vytápěcích a větracích návyků, opuštění praxe spalování plastů, domácího odpadu a další.

   

Uvedený seznam je jen částečnou odpovědí na řešení energetické chudoby a rozvoj udržitelných způsobů získávání energie. Nechceme, aby se přihlášené projekty omezovaly pouze na tyto oblasti. Inovativní řešení může mít nečekaný charakter, o kterém nyní přemýšlíte pouze vy.

Pro inspiraci představujeme projekty finalistů a vítězů minulých ročníků.

 

Kontrola úspory energie (Stromspar-Check)

Německá pobočka Caritas ve spolupráci s Německou federací energetických agentur a agentur pro ochranu klimatu (eaD) dokázala nízkopříjmovým domácnostem bezplatně přinášet znalosti o možnostech šetření energie (a tím i snížení nákladů). Speciálně vyškolení instruktoři z řad dlouhodobě nezaměstnaných navštěvovali jednotlivé domácnosti a prakticky představovali, jak a kde ušetřit. U mnohých domácností zapojených do projektu se podařilo zcela zabránit odpojování od sítě ze strany dodavatele, kterému jsou nízkopříjmové domácnosti často vystaveny.

 

EKPIZO

Řecké sdružení zákazníků, zaměřené na ochranu spotřebitelů a prosazování jejich práv, dokázalo prostřednictvím lobování donutit vládu a Energetický regulační úřad, aby důsledně zaváděl evropské i státní předpisy. Zároveň sdružení dokázalo pomocí mimosoudních vyrovnání získávat zpět finanční prostředky svých členů, které byly neoprávněně zadržovány různými podniky.

 

AISFOR

Italská vzdělávací organizace, se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, zemědělství a energetiku, která vede evropský projekt H2020 „Assist“. Cílem projektu je vytvořit důvěryhodná kontaktní místa s vysokou odborností pro osoby ohrožené energetickou chudobou.

 

Šance pro budovy

Sociální bydlení je často nabízeno jen v budovách s velmi špatným energetickým standardem. Ačkoli jsou náklady na energie velmi často pokryty sociálními dávkami, v dlouhodobém horizontu špatné řešení budov přispívá k vysokým nákladům. Cílem českého projektu „Šance pro budovy“ jsou přestavby budov poskytující sociální bydlení na vyšší energetický standard, výhodný pro všechny zapojené. Ze změny profitují jak samotní příjemci sociální podpory, zvýšením kvality svého života, tak i daňoví poplatníci, kteří ušetří velkou část nákladů.

 

Coopérnico

Španělská energetická kooperativa, která ve svých investicích kombinuje etický přístup, sociální podporu a rozvíjí dlouhodobou udržitelnost. Coopérnico investuje do výstavby solárních elektráren umístěných na střechách neziskových organizací, které často nedokážou pokrýt náklady na energii. Kromě vlastních příjmů tak umožňuje spolupracujícím organizacím ušetřit náklady na energii a dlouhodobě je zbavit závislosti na jejich dodavatelích.

 

ECODES

Španělská organizace vedoucí projekt “No home without energy” (Žádná domácnost bez energie), který nabízí technologické východisko z energetické chudoby. Na základě webového dotazníku dokážou pro každou domácnost připravit unikátní řešení jak ušetřit náklady a snížit spotřebu energie. Krom toho web nabízí i interaktivní mapu, ve které lze najít lokální instituce připravené domácnostem pomoci.

 

Výzva je otevřena do půlnoci 12. dubna 2019 CET. 

Co můžete získat?

Pokud uspějete a postoupíte mezi 3 finálové projekty, budete mít příležitost se účastnit „Akcelerátoru sociálních řešení energetické chudoby“. Což znamená:

 • Akcelerátor je pro vás zcela zdarma.
 • Dvoudenní intenzivní workshop před samotným spuštěním Akcelerátoru, na kterém získáte znalosti o systémové změně, sociálním financování a hodnocení dopadů sociálních změn a připravíte se na navazující program mentoringu.
 • Pěti měsíční program mentoringu, ve kterém vám pomůžeme vypracovat a zdokonalit vaši strategii a zvýšit dopad vašeho projektu. Získáte podporu od expertů a špiček v oboru, na rozvoji vašeho projektu v technických i v netechnických oblastech se budou podílet zaměstnanci Schneider Electric.
 • Zprostředkujeme vám inspirativní schůzky s odborníky a organizacemi, které působí v oblastech řešení energetické chudoby. Zapojíme vás do evropské sítě sociálních inovátorů. Setkáte se s vítězi a finalisty předchozích ročníků výzvy. Vytvoříme vám dostatek prostoru pro sdílení informací a vzájemné učení.
 • Zviditelníme váš projekt na vyhlášení celkových vítězů v Bruselu v prosinci 2019, představíme vaši práci na evropské, národní i lokální úrovni prostřednictvím kampaní v sociálních médiích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and YouTube).
 • Získáte možnost žádat o dodatečné financování od společnosti Schneider Electric.
 • A navíc, pokud váš projekt vyhodnotíme jako nejlepší, obdržíte odměnu 3500 eur.

O nás

Ashoka je mezinárodní nezisková organizace. Naše vize je svět, ve kterém jsme každý schopen ovlivňovat své okolí ve společný prospěch. Za posledních 40 let Ashoka investovala své úsilí do objevování a podpory nových řešení, startupů a iniciativ, které se podílí na řešení sociálních a environmentálních problémů. V našem programu Ashoka Fellows jsme proto podpořili více jak 3600 osobností z více jak osmdesáti zemí. Kromě programu Fellows se soustředíme na zvyšování dopadů podpořených řešení  propojováním jednotlicvých projektů s dalšími organizace. Ať už se jedná o soukromé firmy, neziskové organizace nebo státní instituce.

 

Schneider Electric Foundations

Nadace vznikla v roce 1998 pod záštitou Fondation de France, aby hledala a realizovala řešení energetických problémů znevýhodněných lidí po celém světě. V rozvojovém světě nadace podporuje prostřednictvím programu Schneider Electric Access to Energy odbornou přípravu zaměstnanců v energetickém sektoru. Ve vyspělých ekonomikách je cílem nadace snížení  energetické chudoby. Nabízí školení a programy zvyšující znalosti postižených domácností. Nadace věnuje zvláštní pozornost zapojení zaměstnanců Schneider Electric do všech programů. 

Video