Podmínky přihlášení

Klademe si za cíl najít, zapojit a podpořit sociální inovátory, kteří pracují na nových způsobech řešení energetické chudoby v České republice.Tři nejlepší, vybrané porotou složenou z uznávaných odborníků, čeká:

 • Účast na dvoudenním intenzivním workshopu před samotným spuštěním Akcelerátoru, na kterém získáte znalosti o systémové změně, sociálním financování a hodnocení dopadů sociálních změn a připravíte se na navazující program mentoringu.
 • Pěti měsíční program mentoringu zcela zdarma, ve kterém vám pomůžeme vypracovat a zdokonalit vaši strategii a zvýšit dopad vašeho projektu. Získáte podporu od expertů a špiček v oboru, na rozvoji vašeho projektu v technických i v netechnických oblastech se budou podílet zaměstnanci Schneider Electric.
 • Inspirativní schůzky s odborníky a organizacemi, které působí v oblastech řešení energetické chudoby. Zapojíme vás do evropské sítě sociálních inovátorů. Setkáte se s vítězi a finalisty předchozích ročníků výzvy. Vytvoříme vám dostatek prostoru pro sdílení informací a vzájemné učení.
 • Zviditelnění vašich projektů na vyhlášení celkových vítězů v Bruselu v prosinci 2019, představíme Vaši práci na evropské, národní i lokální úrovni prostřednictvím kampaní v sociálních médiích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and YouTube).
 • Možnost žádat o dodatečné financování od společnosti Schneider Electric.

A navíc, pokud váš projekt vyhodnotíme jako nejlepší, obdržíte odměnu 3500 eur.

 

Podmínky soutěže:

 • Soutěže se mohou účastnit neziskové organizace, akademické instituce, startupy i podnikatelé/OSVČ.

 • Do soutěže se mohou přihlásit i jednotlivci nebo představitelé neformálních skupin, kterým je v době vyhlášení výzvy (21. února 2019) více jak 18 let.

 • Do soutěže nemohou vstupovat korporace, státní instituce a korporátní nadace.

 • Do projektu lze přihlásit již fungující a zavedené projekty (v době přihlášení musí projekt fungovat minimálně jeden rok), u kterých lze prokázat reálný dopad na řešení energetické chudoby nebo zvýšení energetické udržitelnosti. Účast fungujících projektů v soutěži chápeme jako unikátní příležitost k jejich rychlému rozvoji, zlepšování strategického růstu a uvedení projektu na mezinárodní úroveň.

 • Výzva je otevřena i zcela novým projektům, případně projektům, které se začínají rozvíjet. Zcela nové projekty získají v Akcelerátoru možnost zásadně urychlit počáteční fázi realizace pod vedením profesionálních poradců a postavit tak projekt na stabilních a fungujících základech.

 • Přihlášení musí mít v době podání přihlášky trvalý pobyt/sídlo organizace na území jednoho z těchto států: Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko.

 • Realizátoři projektů nebo jejich týmy jsou povinni se zúčastnit mezinárodních setkání - dvoudenního workshopu ke spuštění akceleračního programu v červnu 2019 a finálního vyhlášení v prosinci 2019 v Bruselu.

 • Každá organizace nebo jednotlivec / neformální skupina může přihlásit maximálně dva různé projekty. Avšak pouze jeden projekt může postoupit do druhého kola soutěže.

 • Z 15 vybraných finalistů (3 za každou zemi, která se výzvy v roce 2019 účastní), vybere porota 10 již zavedených/fungujících projektů a 5 zcela nových.

 

Termín podávání přihlášek je do 12. dubna 2019 CET.

Zájemci mohou přihlášku konzultovat s Gabrielou Vondrušovou, koordinátorkou projektu: gvondrusova@ashoka.org. Gabriela vám odpoví i veškeré vaše dotazy!

 

 

Časový harmonogram

 • Uzavírka přijímání přihlášek: půlnoc 12. dubna 2019 CET
 • Rozhodnutí národní poroty: 1. května 2019 (postupuje 5 projektů)
 • Vyhlášení postupujících projektů národní poroty: 2. května 2019
 • Rozhodnutí evropské poroty: 15. květen 2019 (postupují 3 finalisté)
 • Vyhlášení postupujících projektů evropské poroty: 16. května 2019
 • Dvoudenní soustředění - zahájení programu mentoringu 11. - 12. června 2019 v Praze, ČR
 • Program mentoringu: červen 2019 - listopad 2019
 • Závěrečné hodnocení a vyhlášení celkových vítězů: 9. - 10. prosince 2019 v Bruselu, Belgie

 

Kritéria hodnocení projektů:

1. Sociální poslání a inovace

Chceme, aby projekty jasně definovaly sociální potřeby, které v kontextu energetické chudoby řeší, a přinášely jejich inovativní a efektivní řešení. Očekáváme, že projekty budou postaveny na ověřitelných a validních informacích, které jasně prokážou potřeby příjemců i pozitivní zlepšení kvality jejich života. Projekty musí mít inkluzivní charakter.

2. Sociální dopad

Očekáváme, že projekty jasně popíší příčiny sociálního problému, který řeší. Cílové skupiny jsou jasně definovány. Zároveň předpokládáme, že navrhované řešení bude natolik rozvinuté, že bude mít předvídatelný a reálný dopad. Projekt má potenciál rozvíjet již existující nebo vytvářet novou mezisektorovou spolupráci a zapojovat klíčové hráče v oblasti.

3. Potenciál finanční udržitelnosti

Při hodnocení projektů nás bude zajímat finanční plán projektu a jeho dlouhodobá udržitelnost. Budeme také hodnotit, jak finanční plán odpovídá zvoleným řešením a strategii (např. potřebám klientů) a jakým způsobem jsou zapojeni další potenciální instituce a partneři (např. dárci, komerční firmy, jednotlivci, státní instituce a další.).

4. Možnosti rozvoje projektu

Důležitým kritériem je potenciál dalšího rozvoje projektu založený na již existujícím nebo plánovaném modelu růstu. Rozvoj projektu je založen na analýze možných zdrojů.

5. Podnikavý duch a etická kvalita žadatele

Příležitost pracovat s těmi nejlepšími a rozvíjet svůj projekt chceme nabídnout pouze těm, kteří prokážou, že jsou odhodláni přes všechny překážky dotáhnout svůj projekt k realizaci a dále jej rozvíjet. Hledáme důvěryhodné účastníky, kteří mají pevný charakter a nemají postranní zájmy. Chceme, aby účastníci přizvaní do Akcelerátoru byli připraveni se učit a využívat v maximální míře zkušenosti ostatních k vlastnímu rozvoji i rozvoji svého týmu

 

Přihlaste se do půlnoci 12. dubna 2019.

 

PřílohaVelikost
PDF icon Znění pravidel.pdf185.61 KB