Home

Még ma is több mint 50 millió háztartásnak jelent mindennapos kihívást az ötszázmilliós Európai Unióban

  • az időjárási viszonyoknak megfelelő élhető otthoni hőmérsékletet biztosítása (télen fűtés, nyáron hűtés)
  • az energia számlák befizetése, még a hálózatról való lekapcsolás előtt
  • elfogadni nedves és penészes otthoni körülményeiket

Összefoglaló néven ezet a jelenséget tekinthetjük energiaszegénységnek.

 

 

Társadalmi vállalkozások eszközrendszerével, társadalmi vállalkozókkal, vezető energetikai cég szakembereivel, Veled és az ötleteddel közösen lépjünk tovább és legyünk hatással sok ezer ember életkörülményeire.

Európai zsüri

Hírek

facebook-profile-pic.jpg

Central and Eastern European (CEE) countries show ‘High’ to ‘Extreme’ levels of energy poverty, according to a new report released by the Right to Energy (R2E) Coalition on 20 February 2019. Collectively, these countries account for a large share of the estimated >50 million EU citizens who cannot afford enough energy to support their health and well-being.

Kat.JPG

Idén COP24, amelyen a világ vezetői és politikai döntéshozói minden éveben rendszeresen összejönnek, hogy megvitassák bolygónk jövőjét és további lépéseket tegyenek az éghajlatváltozással kapcsolatban, jelképesen a lengyelországi Katowicében, a lengyelországi szénbányászat központjában, az egyik legszennyezettebb európai városban tartották meg. Ennek margóján, ezen a helyszínen és időpontba indult útjára az energiaszegénység Közép- és Kelet-Európát érintő nagy kérdéseit felsorakoztató egy napos rendezvényt.

Finalists

Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že právě moderní technologie a vlastní

Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že právě moderní technologie a vlastní výroba energie dokáží občanům zajistit tu nejlevnější a nejdostupnější energii. Obec dokázala aktivizovat místní obyvatele a kompletně transformovat výrobu tepla z uhlí na bioplyn, který si vyrábí lokálně. Tím se zbavila smogu a ještě šetří na energii. Obyvatelé Kněžice tak jako první v Česku pociťují, jaké to je být přímo zapojen do energetických dodávek v místě bydliště. Cílem projektu je posunout tuto rovinu ještě dál a aplikovat v obci principy smart city využitím chytrých měřáků a návazných technologií,  které obyvatelům zlevní a zjednoduší dodávky energie. Tento inovativní model navíc plně podporuje Evropská unie, která se snaží posílit roli aktivních spotřebitelů a vznik lokální výroby a spotřeby čisté a dostupné energie napříč Evropou.

Asociace občanských poraden  je lídrem v začleňování otázky energetické chudoby

Asociace občanských poraden  je lídrem v začleňování otázky energetické chudoby do poradenských aktivit na území České republiky. Do svých moravských center chce implementovat funkční model energetického poradenství ze Skotska. Cílem je pomoci lidem lépe pochopit fungování, možnosti a úskalí dnešního trhu s energií. Častým jevem v českém prostředí je totiž například nevýhodné uzavírání smluv s dodavateli energie, které často posílá ohrožené sociální skupiny do dluhových spirál. Nad rámec právního poradenství mají poradny nabízet možnost využití sociálních tarifů nebo zprostředkovat příspěvky na bydlení.

Projekt Centra pasivního domu bojuje proti energetické chudobě a vysokým výdajům za energie podpo

rou výstavby nového energeticky šetrného bydlení nebo rekonstrukcí největších energetických žroutů.Lidé tráví v budovách více než 90 % času a využití technologií pasivního standardu pomůže k levnějšímu a zdravějšímu bydlení. Tyto budovy by měly být primárně dostupné sociálně nejohroženějším skupinám jako jsou senioři nebo matky samoživitelky.

Cílem projektu je umožnit výše jmenovaným sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel únosné provozní náklady na bydlení, dosažení zdravého vnitřního prostředí v budovách a pomoci jim v lepší dostupnosti bydlení, předcházení (někdy opakované) ztrátě bydlení. Sekundárním cílem je snížení rizika vzniku chorob způsobených pobytem ve zdravotně nevyhovujících prostorách (špatně větrané místnosti s vyšší hladinou CO2 a dalších škodlivin) a snížení následných výdajů na léčení.

Důležitou inovací, na kterou se projekt zaměřuje jsou inovativní modely financování sociálního bydlení a osvěta pro ohrožené rodiny v oblasti zodpovědného hospodaření s energií. Výstupy, které nemají v České republice obdoby, přináší podněty k efektivnímu využívání veřejných zdrojů, jak v oblasti investování, tak v oblasti poskytování služeb sociálního bydlení. Investice budou realizovány s cílem zabezpečení úspor v budoucnu - buď na straně uživatele služeb, kterému se sníží výdaje na bydlení a tím i riziko ohrožení energetickou chudobou; nebo na straně investora/poskytovatele služeb, který si danou investicí sníží budoucí finanční náročnost provozu.

Energy Agency of Plovdiv (EAP) was established in 2000 as the first SAVE agency in Bulgaria.

The agency is promoting efficient and sustainable use of energy and renewable energy. Its services are utilised by the public administration, businesses communities, and consumers. It carries out feasibility studies, energy and environmental analyses and modelling, energy and air quality projects identification, development and management. More than 50 EU projects were successfully completed. The project with which they applied for the competition is an innovative crowdfunding campaign for energy poor households, located in the Plovdiv area. 

Bulgarian start up, founded by two 17-year olds from the Technical school in Sofia. The teenagers

 invented an electric bicycle, powered entirely by solar energy. The team plans to focus on upgrading old bicycles to electric ones and offering it as a service to customers. The solution is very cheap and easy to scale which makes a good candidate to trace the room for "green" transportation in the cities. SoBike are currently working on their second prototype that will allow the integration of a universal solar panel system combined with an electric engine to fit on every bike.

Bucharest’s District 1 City Hall plans to implement a pilot-program for thermal rehabilitation of

houses. Currently, for the 1st  District, there are roughly  2100 applications for joining the individual (houses) thermal rehabilitation program. In order to structure the program, we consider it necessary to identify 35-50 houses that comply with the general criteria of the above-mentioned strategy and integrate them in a pilot program. By implementing the pilot program, we should define the criteria for selecting houses for the pilot (35-50   houses   out   of   2100   applications),   the   design   and   execution   constraints,   the   possible   legal shortcomings,  identify  how  to  achieve  energy  performance  indicators  as  well  as  develop  standard solutions  (categories  of  works)  that  could  be  implemented  widely, without  being  blocked  by  individual design constraints.

Through Winterization, during three years, 90 families with children at risk (30 families per yea

r) will benefit from improved households in order to protect children from extreme cold during wintertime.  Based on the needs assessments,  a  tailored winterization intervention at the household level will be done. This winterization intervention may consist of repairs or endowments with new heating stoves and/or windows and/or entrance doors, chimney repair or construction including the works needed to be done in order to install and sustain the winterization items.  This tailored intervention will contribute to the household sustainability in terms of improved living conditions and heating, it will help the families to have households better equipped for winter time and it will increase their comfort in terms of being warmer and healthier. 

Not  all barriers  to  increase  energy  efficiency  and  related  climate  effects  have  yet  b

een addressed:  energy poverty with  its ramifications is not properly understood and integrated in policy-making, especially locally; there is an absence of specific data and correlation between existing data sets, whereas existing data does not materialize into effective policy tools; there is general lack of information and engagement of relevant stakeholders. These objectives are met by delivering a mapping of the socio-spatial dimensions of energy poverty; Quantifying the impact of energy poverty on households and GHG emissions; Developing a new online energy-saving tool; Delivering a series of stakeholder workshops as well as developing upscaling and dissemination activities.

Magyar zsüri

A csapat

Partnereink

Stratégiai partnerek

 

 

Network partnereink

Network partnereink segítenek a program minél szélesebb körben való terjesztsében. Így jutunk el és válogathatunk a Magyarországon jelenlevő leginnovatívabb társadalmi vállalkozások és megoldások közül.

 

 

Nagyköveteink

Nagyköveteink az energetika területéről szerzett több évi tapasztalttal és tudással, a helyi ökoszisztéma ismeretében hatékonyan támogatnak minket a program terjesztésével és a látokörükben lévő leginnovatívabb megoldások és szervezetek képviselőjének nominálásával.

 

 

Fülöp Orsolya

Energia Klub, szakmai igazgató

Barta Zsombor

Magyar Környezettudatos Építés Egyesület, Elnök

Lévai Gábor

GreenBrands ügyvezető

Média partnereink

Média partnereink a program felhívásának és eredményeinek saját felületeiken való kommunikálásával támogatják további jelentkezők elérését, az enegiaszegénység jelenség tudatosságának növelését és a program eredményeképpen kiválasztott leginnovatívabb megoldások a lehető legszélesebb körben való elterjesztését.