Elég Energiát Mindenkinek!

Hogyan lesz egy társadalmi problémából…  

Az EU energiaszegénységgel foglalkozó szervezete hívta fel a figyelmet, arra a meghökkentő tényre, hogy több mint 50 millió háztartásnak jelent kihívást az Európai Unióban az időjárási viszonyoknak megfelelő élhető otthoni hőmérsékletet biztosítása (télen fűtés, nyáron hűtés), az energia számlák befizetése, még a hálózatról való lekapcsolás előtt és elfogadni nedves és penészes otthoni körülményeiket.

…egy kitörési lehetőség.  

A társadalmi vállalkozókat egyesítő és támogató nemzetközi szervezet, az Ashoka és az energia iparágban vezető szerepet kivívó Schneider Electric idén harmadszor, most Kelet és Közép Euróbában keres erre a  milliók életkörülményeit meghatározó társadalmi problémára innovatív válaszokat. A cél a leginnovatívabb, könnyen skálázható, széles körben alkalmazható ötletek és megoldássok feltárása és megvalósulásuk támogatása.

De kinek, mi az energiaszegénység?

A jelenség kialakulásának számos kiváltó oka van, de kevesen alkalmaznak sztenderd, mindent magábafoglaló, bevett definíciót. Mégis a legszelesebb körben alkalmazott meghatározás alapján egy háztartás akkor tekinthető energiaszegényenk, ha nem képes a normális életvitelhez szükséges energetikai szolgáltatásokat megfizethető költségek mellett folyamatosan fenntartani. (Liddell et al., 2012).  

Az Elég Energiát Mindenkinek program az Ashoka és Schneider Electric Alapítvány együttműködésében, a Fondation de France égisze alatt megvalósuló kezdeményezés.  eddigi megoldásai az alábbi területekről érkeztek:

 • Ágazatok közötti együttműködés: különböző szektorok közötti (pl. egészségügy, szociális ellátás, önkormányzat, magán szféra) szinergiák feltárása és kihasználása egy fennálló kiváltó ok rendszerszintű kezeléséhez;
 • Oktatás, képzés és foglalkoztatás: a témát megcélzó oktatási kezdeményezések ösztönzése és a közösségi szerepvállalás előmozdítása, új készségek és / vagy munkahelyek teremtése az energiahatékonyság és/vagy a megújuló energiatermelés területeiről;
 • Energiahatékonyság: olcsó, sokak számára könnyebben elérhető lehetőségek hatékonyabb energia-megoldások alkalmazására;
 • Energiatermelés: az energiatermelés kreatív módszereinek megvalósítása hátrányos helyzetű, elmaradt településeken és régiókban (energiaközösségek, hálózatok, szövetkezetek);
 • Innovatív finanszírozás modellek: pénzügyi támogatással és partnerségi lehetőségek megteremtésével elősegíteni az olyan önálló kezdeményezéseket, amelyek energiahatékony otthonteremtéshez, építkezéshez vagy felújításhoz kapcsolódnak (pl. hitel, berendezések bérbeadása, harmadik fél finanszírozása);
 • Az energiaszegénység feltérképezése és tudatosítása: a már meglévő adatok összegyűjtése és kinyerése a rendelkezésre álló rendszerekből az energiaszegénység által érintettek beazonosítása és szükségleteik megértése, valamint a társadalom szélesebb rétegeinek és a hatóságok tájékozottságának növelése érdekében;
 • Egészség, jólét és gazdasági fejlődés: az egészségre káros bevett szokások és viselkedési minták (régi berendezések, műanyag és háztartási hulladékok égetése) változtatását célzó kezdeményezések, amelyek hozzájárulhatnak egy család általános jólétének javításához;

Korábbi döntőseink:

Stromspar-Check, Deutsche Caritas - egy kezdeményezés a német Energia- és Éghajlatvédelmi Ügynökséggel (eaD) együttműködve. Alacsony jövedelemű háztartások számára energia felhasználásuk ellenőrzésére és javítására nyújtanak ingyenes szolgáltatást. A program keretében munkanélkülieket vonnak be és képeznek ki, hogy a programba jelentkezőknek személyesen, az adott helyszínen adják át a kapott tudást.

EKPIZO  - energiafogyasztók védelme és életminőségük javítását célul kitűző szervezet. Tevékenységeik során ösztönzik a kormányt és az Energia Hivatalt az EU-s és nemzetközi jogszabályok betartására. Segítséget nyújtanak a rászoruló családoknak energia cégekkel való vitájuk peren kívüli megoldásához, pénzük jogellenes visszatartásának megszüntetéséhez.

AISFOR   - a környezetvédelemre,  a mezőgazdaságra és az energia iparra összpontosító zöldágazatban működő vállalat. A H2020 „ASSIST” európai projektet vezeti, amely az energia szegénység felszámolására olyan szakemberek kiképzésében látja az egyik megoldást (Vulnerable Consumer Energy Advisor), akik képesek kiszolgáltatott, hátrányoshelyzetű családok részére magas színvonalú és megbízható tanácsokat adni.

Chance for buildings (Esélyt az Épületeknek)   Céljuk a szociális lakások energiahatékonyságának javítása, és hosszútávon energiahatékonysági lépésekkel küzdeni az energiaszegénység ellen. Jelenleg gyakorlat alapján Csehországban a szociális lakásokban élő rászoruló lakosság energiaszámláit fedezik. Azonban ez a csapat azt javasolja, hogy egy hosszabb távú megoldás lehet az energiaszámlák csökkentése energiahatékony lakások biztosításával.

Coopérnico – egy zöld energia közösség, akik az etikus-beruházók és társadalmi  projekteket kezelő szervezetek összehozásával érnek el jelentős változásokat, hatásokat. A tagok közösen indítanak napenergia projekteket olyan társdalami szervezetek számára, akik maguk is küzdenek energiaszegénységgel.

ECODES - olyan szervezet, amely a „Energiát minden otthonba” projektet vezeti, és amely technológiai megoldást kínál energiaszegénység felszámolásához. Honlapján mindenki számára elérhető kérdőíven gyűjti be a szociális, háztartási és energetikai szerződések adatait, hogy személyre szabott jelentéssel és tanácsokkal járuljon hozzá energiafogyasztásuk és az energiaköltségeik csökkentéséhez. Egy folyamatosan frissülő interaktív térképpel már elérhető kezdeményezéseket és támogatásokat jelenít meg, hogy összehozza a lehetőségeket és a fogyasztókat energiahatékonysági projektek megvalósításhoz.

Samenlevingsopbouw -  Célcsoport: eladósodott háztartások, akik az adósságaik miatt kerültek energiaszegénységbe és magas fogyasztású, elavult háztartási-gépek, fűtési rendszerek generálta energiaszámláik megnehezítik az életük rendezését. A szervezet a gépek és rendszerek lecseréléshez szerez finanszírozást.

Reseau Echo Habitat - célja, hogy hozzáférést biztosítson az elszigetelt és sokszor információhiánnyal is küszködő energiaszegény háztartások számára a francia Lakásfejlesztési Ügynökség (ANAH) pénzügyi támogatási rendszereihez. Az Eco Habitat a legjobb pénzügyi és technikai megoldásokat keresi meg személyre szabottan. A megvalósításhoz bevonja a helyi érdekelt feleket (állami hatóságok, közüzemeltetők, egyesületek, építőipari üzemeltetők), velük és a saját hálózatának lehetőségeit felhasználva a legjobb megoldásokat nyújtják háztartások felújítására. Ezen túl környezetbarát anyagokat használnak, hogy a környezetvédelmi céljaik is teljesüljenek.

 

Felhívás részvételre

Újszerű ötleteket és kevésbé ismert, már működő megoldásokat keresünk célzottan a hazai energetikai ágazat gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi hatásaiból eredő társadalmi problémák feltárásához és kezeléséhez. Ezek lehetnek meglévő vagy újszerű technológiák, ismeretek, vagy lehetőségek, amelyek akár szélesebb körben való terjesztésre is alkalmasak. A résztevő országok: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia és Bulgária.

A felhívás 2019. április 12. éjfélig tart.

Ha úgy látod, van rálátásod olyan projektre vagy egy ötleted, csatlakozz! A jelentkezem oldalon további információkat is találsz.

És utána, ha az ötleteddel bekerülsz:

Részt veszel teljes mértékben finanszírozott programunkban

 1. 2 napos intenzív workshop: felkészülhetsz a társadalmi vállalkozás és társadalmi befektetők világának legfontosabb területeivel, szempontjaival, mint például, kik azok a társdalami vállalkozók, hogyan érnek el rendszer szintű változásokat, hogyan értem meg az ökoszisztémát, milyen társadalmi finanszírozási lehetőségek vannak ma, hogyan mérjük a társadalmi hatást és hogyan kommunikáljuk. További specifikus témákat a bekerülő projektek igényei alapján hozunk be.
 2. 5 hónapos mentori csomag: lehetőségek tárháza nyílik, meg. A projekted ebben az időszakban fejlesztheted, ezzel felgyorsítva és elmélyítve projekted várható társadalmi hatásainak célba érését és megalapozva azok hosszútávú fenntarthatóságát.
 3. Schneider Electric szakértőinek technikai vagy nem technikai jellegű tanácsai a projekted megvalósulásához.
 4. Közös platformra kerülsz és megismerkedhetsz hasonló gondolkozású emberekkel, szervezetekkel, társdalami vállalkozókkal és vállalati döntéshozókkal a régióban.
 5. Projekted és megoldásod kommunikálása a program közösségi média felületein (Facebookon, Instagramon, Twitter, LinkedIn és YouTube) keresztül is és a záró, brüsszeli rendezvény kommunikációs kampányán keresztül.
 6. További ajtók nyílnak meg a Schneider Electric más programjaiban való részvételhez vagy tőketámogatási lehetőségeikhez.
 7. Korábbi programok résztvevőiből verbuválódott innovátorok közösségének válasz részévé (peer-to-peer tanulás lehetősége, jó gyakorlatok megismerése).
 8. Az öt legjobb projekt előterjesztőinek 3.500 euróval való méltatása.

 

A szervezőkről

Az Ashoka egy nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek célja egy olyan világot, ahol mindenki így vagy úgy hozzátesz a közös ügyeinkhez, mindenki "changemaker". Az elmúlt 40 évben az Ashoka arra fordított energiáját, hogy felfedezze, majd támogassa a leginnovatívabb megoldásokat, amelyek társadalmi és környezeti kérdésekre megfelelő válaszokat képesek adni. Ezeknek a megoldásoknak a megvalósítása, a komplex válaszok megadása a minket körülvevő komplex kérdésekre az Ashoka soraiba felvett Tagok, korábbi "change maker"-ek, felvállalt küldetése. Már az Ashokának több mint 3600 Tagja van globálisan, 93  országokban, és ebből 170 Tag Közép-Európában.

Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban egy régiós csapat támogatja az Ashoka Tagok munkáját, teremti meg a társadalmilag hasznos változások elindításához szükséges környezetet: biztosítja a megfelelő jogi hátteret, láthatóvá teszi munkájukat, valamint szakértelemmel, stratégiai partnerségeken keresztül, finanszírozással, ötletekkel és részvétellel támogatja a társadalmi változásokat.

Ha többet szeretnél megtudni az Ashoka-ról, látogass el a nemzetközi honlapra http://www.ashoka.org

Schneider Electric Alapítványt a francia Fondation de France égisze alatt 1988-ban alapították. Partereivel együttműködve kínál megoldásokat a világ leghátrányosabb helyzetű csoportjainak energiával kapcsolatos hátrányaik kiküszöböléséhez.

A fejlődő országokban energia menedzsment és hálózathoz való hozzáférés témakörében felmerülő szakmai területeken szervez és támogat különböző képzéseket és programokat, becsatlakozva ezzel a Schneider Electric vállalat Energiát mindenkinek (Access to Energy) programjához.

Az feljlett gazdaságokban az Alapítvány az energiaszegénység ellen küzd, többek között képzési és tudatosságnövelő programokat kínál az érintett háztartások számára. A Schneider Electric Alapítvány különös figyelmet fordít munkatársai részvételére minden programban.

További információ a Schneider Electric Alapítványról és annak munkájáról:   http://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/foundation.jsp

Eseményeink hangulata