Társadalmi innovációval az energiaszegénység felszámolásáért 2019 Jelentkezési űrlap

Társadalmi  innovációval az energiaszegénység felszámolásáért  2019  Jelentkezési űrlap


1. A programban részt vevő adatai

Szervezet: Ha a szervezet kizárólag az energiaszegénységre összpontosít, a pályázónak a szervezet alapítójának, társalapítójának, igazgatójának vagy vezetőjének kell lennie. Ha a szervezet tevekénysége során több területtel is foglalkozik, a pályázónak az energiaszegénység témakörének megfelelő projektvezetőnek vagy vezetőnek kell lennie.
3. A szervezeted adatai (amennyiben a jelentkezés szempontjából releváns)

Szervezet: Ha a szervezet kizárólag az energiaszegénység témájára összpontosít, kérjük, vegyed a „projekt” szót a „szervezet” szinonimájaként. Ha azonban a szervezet tevékenysége több területre is kiterjed, kérjük, a a projektre vonatkozó kérdéseinkre csak az energiaszegénységre vonatkozó tevékenységekkel kapcsolatban válaszoljál.
A leírásodat a belső és külső kommunikációinkban felhasználhatjuk, ezért kérjük, hogy a lehető legpontosabb és világosabban határozd meg a fő tevekénységeiteket.
Itt írhatod le a legfontosabb statisztikákat, méréseket és tanulmányokat, amelyeket ismersz  az általad bemutatott társadalmi problémák alátámasztásához. 
Itt bemutatható, hogy a tevékenységeitekkel hogyan hattok a probléma gyökereire..

Itt mutasd be a projekt közvetlen és közvetett célközönségét és írd le, hogy amilyen mértékben vesznek részt a projekt tervezésének és/vagy végrehajtásának különböző szakaszaiban. 
Minőségi és mennyiségi mutatókat írd le, beleértve a célcsoport jellemzőjét és számosságát. Itt írhatod le, hogy meglátásod szerint a projekt milyen hatással lesz/van az emberi élet minőségére.
Itt írd le a projekten belüli feladataidat és felelősségedet, és hogy hogyan járulsz hozzá a projekt hatásainak megvalósuláshoz.
A jövedelem forrásainak és a fő költségek elemek bontásbant, pl. a termék / szolgáltatás értékesítéséből származik 50%, a közpénzekből 20% (kormányzati szervek, helyi hatóságok), 10%  magánvállalkozásoktól, 10% nemzetközi intézmények / szervezetektől, 5% alapítványoktól, és 5% magán adományokból / előfizetésekből. Excel-táblázatot feltöltése lehetséges, az egyszerűbb bemutatás érdekben.


Relevant information may include a video of you pitching your project, infographics to describe your solution, etc.

Ezek lehetnek meglévő videó arról, hogy a projekt (link) hogyan működik, milyen eredményei vannak, vagy bemutathatsz infografikát, amely átláthatóan leírja az általad hozott megoldást, vagy csatolhatsz egyéb dokumentumokat, amelyek hozzájárulnak az ötlet jobb és pontosabb megértéshez.A bekért információk és a benyújtott dokumentumok abban segítik az Ashoka-t, hogy ellenőrizze, hogy a szervezet megfelel-e a jelen program kiírt céljainak és feltételeinek. Lényeges, hogy a megadott információk részletesek, teljesek és igazságnak megfelelőek legyenek.  

Nyilatkozat  

 • A szervezet: a jelentkezési lapot a Társadalmi innovációval az energiaszegénység felszámolásáért programhoz kapcsolódóan tölti fel
 •  Vállalja, hogy részt vesz a Társadalmi innovációval az energiaszegénység felszámolásáért programban, a program során a csapat egy vagy két tagjának jelenlétét biztosítja a program keretében megszervezett eseményeken való részvételhez
 • Kijelenti, hogy megismerte a Társadalmi innovációval az energiaszegénység felszámolásáért program Szabályzatát („Regulation”) és annak feltételeit fenntartások és feltételek nélkül elfogadja.  

A Szabályzat rendelkezéseinek sérelme nélkül elismeri és elfogadja különösen, hogy:

 • A pályázók kiválasztására vonatkozó döntéseket a regionális kiválasztási bizottság hozza meg, amely magában foglalja az Ashoka képviselőit és a szociális vállalkozói szektorban tapasztalattal rendelkező szakértőket. A döntés végleges, és minden pályázóra vonatkozik;  
 • A Szervezet által biztosított összes dokumentumot és anyagot nem küldjük vissza a Szervezetnek. Az Ashoka-nak joga van megőrizni vagy megsemmisíteni ezeket a fájlokat és anyagokat anélkül, hogy lehetősége lenne a Szervezetnek fellebbezésére; és  
 • Az Ashoka felhatalmazást kap, hogy rögzítse, továbbítsa és feldolgozza a Szervezet által a jelen pályázati folyamat során és azt követően beérkezett személyes adatokat.

A Szabályzat rendelkezéseinek sérelme nélkül, nyeremény odaítélése esetén különösen az alábbiakat vállalja:  

 • Az Ashokát felhatalmazza, annak ellenőrzésére, hogy a Szervezet által és a jelen írásbeli pályázati űrlapon vagy szóbeli úton megadott információk a valóságnak megfelelnek;  
 • Részvétel a mentori program minden lépésében. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a Szervezet kizárható anélkül, hogy fellebbezésre lenne szükség;  
 • A projekt fejlődésével kapcsolatos nyomon-követés lehetőségének biztosítása és a bevált gyakorlatok megosztásában való részvétel;  
 • Pénzügyi ellentételezés és egyéb feltétel nélküli engedélyezése és hozzájárulás az Ashoka számára, hogy a Társadalmi innovációval az energiaszegénység felszámolásáért program eredményeit közölje: 
  (i) harmadik fél számára, különösen a médiának és / vagy érintett partnereinek, 
  (ii) a programban résztvevők személyes adatainak közlése a médiában, feltéve, hogy a Szervezetet is korábban tájékoztatták, 
  (iii) a programmal kapcsolatban felhasználja, közzéteszi és közvetíti a programba bekerülő megoldást, annak jellegzetessgéeinek és megkülönböztető jeleinek felhasználásával ,  valamint a projekt jellegzetességei a támogatáson és a választott eszközökön keresztül, és 
  (iv) felhasználjak, közzéteszik és közvetítik a projektben végzett tevékenységüket és fejlesztési modelljüket és / vagy az erőforrás felhasználás bemutatása mellett egy a legjobb gyakorlatról szóló jelentésben, amely a Társadalmi innovációval az energiaszegénység felszámolásáért programot követően kerül elkészítésre; és  
 • A Szervezetben résztvevő valamennyi személy megfelelő tájékoztatást kapott a „Szabályzat” és a „Nyilatkozat” feltételeiről, ezeket fenntartás és feltétel nélkül elfogadja. 
Optional Additional Fields
The fields below can be dragged up and used in your form.  These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce. Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!


IF THE VALUES (Yes/No) ARE TRANSLATED ADMINS NEED TO UPDATE THE SKIP LOGIC IN THE CONNECTOR. IF THIS FUNCTIONALITY IS USED, THEN Opt-In Campaign TFA ID MUST HAVE VALUE


Required System Fields
Al enviar este formulario, usted reconoce que sus datos personales se procesarán fuera del EEE tal como descrito en la Política de Privacidad.
Optional System Fields
Dotmailer Address Book SFDC ID

A jelentkezés elküldésével hozzájárulsz személyes adataid EGT-n kívüli kezeléséhez az Adatkezelési tájékoztatónkank megfelelően.