Aplikuj teraz

Ubóstwo energetyczne jest powszechnym zjawiskiem w całej Europie, szczególnie w Europie centralnej i wschodniej.

Wspierając innowacyjne rozwiązania mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, program w 2019 skupi się na inicjatywach z Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić od 21 lutego, godz. 9:00 CET do północy 12 kwietnia 2019.  Formularz można wypełnić w jednym z poniższych języków: angielskim, polskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim.

Możesz się zgłosić, jeśli:

  • Jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką organizacji pozarządowej, instytucji akademickiej, startupu
  • Jesteś osobą niezależną lub należącą do nieformalnej grupy, i masz skończone 18 lat
  • Masz dojrzały projekt, który przynajmniej od roku jest wdrażony, może potwierdzić swoją efektywność i jest gotowy na rozszerzenie zasięgu (wzięcie udziału w tym projekcie jest okazją do rozwinięcia strategii)
  • Masz młody pomysł/projekt we wczesnej fazie rozwoju (uczestnictwo w programie jest okazją do pokazania Twojej świeżej perspektywy na ubóstwo energetyczne i zbudowanie dobrej podstawy i trwałej strategii)
  • Zarówno Ty, jak i Twoja organizacja, musicie mieszkać w jednym z podanych krajów: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria
  • Zarówno Ty, jaki i osoby z Tobą współpracujące, musicie mieć możliwość podróżowania na międzynarodowe spotkania – w czerwcu na Otwarcie Programu Budowania Wpływu i w grudniu na finał programu

Dodatkowe uwagi:

  • Organizacje for-profit, agencje rządowe i fundacje korporacyjne nie mogą brać udziału w naborze do programu
  • Ty oraz Twoja organizacja, możecie złożyć aplikacje na dwa różne projekty, z których tylko jeden będzie mógł być wybrany w dalszym etapie programu
  • Spośród 15 wybranych finalistów i finalistek, minimum 10 będzie pomysłami dojrzałymi i maksymalnie 5 nowymi.

Wszystkie inicjatywy spełniające podane kryteria będą oceniane na podstawie podanych kategorii:

1. Misja społeczna i innowacja

Potrzeba społeczna jest wyraźnie zidentyfikowana i wyrażona oraz jest przedstawiona w kontekście ubóstwa energetycznego w danym kraju, poparta konkretnymi danymi i liczbami. To rozwiązanie wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i bezpośredni wpływ na ubóstwo energetyczne. Jest oparte na jasno zidentyfikowanych potrzebach ludzi, poprawiając ich jakość życia. Projekty obejmują najbardziej wrażliwe grupy społeczne.  Pomysły oferują innowacyjne i skuteczne rozwiązanie dla konkretnych potrzeb społecznych.

2. Wpływ społeczny

Projekt/pomysł odnosi się zarówno do podstaw problemu społecznego, jaki i jego odbiorców i odbiorczyń, a rozwiązanie jest na tyle rozwinięte, że można przewidzieć jego zastosowanie.  Beneficjenci projektu są zidentyfikowani i dokładnie zbadani. Pomysł ma potencjał dalszego rozwoju istniejących partnerstw lub nawiązywania nowej współpracy między sektorami oraz angażuje osoby, do których jest skierowany.

3. Potencjał na samowystarczalność finansową

Inicjatywa ma określony model biznesowy i zidentyfikowany potencjał w obszarze samowystarczalności finansowej. Model jest oparty na potencjale rynkowym (np. potrzeby, dawcy, klienci, partnerzy, firmy) oraz spójny z wybraną strategią realizacji misji społecznej. Potencjalne wyzwania zostały zidentyfikowane.

4. Potencjał na rozwój

Pomysł ma możliwość skutecznego wzrostu w oparciu o istniejący lub planowany modelu rozwoju. Potencjał na rozwój jest ugruntowany na realistycznych danych i pochodzi ze zidentyfikowanych źródeł.

5. Przedsiębiorczość i etyka kandydata lub kandydatki

Osoby aplikujące szczerze przejmują się znalezieniem rozwiązania dla wybranego wyzwania i zdają sobie sprawę z wymaganego wysiłku. Są zmotywowane do realizacji wdrożenia swojego projektu na dużą skalę. Osoby są godne zaufania i nie mają ukrytych interesów, posiadają niekwestionowany kręgosłup moralny. Mają zdolność korzystania z doświadczeń i wiedzy innych, w celu poprawienia swoich wysiłków.

Myślisz, że to zadanie dla ciebie? Przeczytaj pełny regulamin i zgłoś się do 12 kwietnia 2019, do północy.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin PL.pdf1.76 MB