Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu!

Zamieniając wyzwanie…

Według danych Energy Poverty Observatory (EPOV, nowej inicjatywy UE do walki z ubóstwem energetycznym) ponad 50 milionów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej zmaga się z ogrzaniem domu, opłaceniem rachunków za energię i mieszkaniem w miejscu, w którym panuje wilgoć i pleśń. W państwach Europy Środkowej i Wschodniej procent ludzi, którzy nie mogą dostatecznie ogrzać swojego mieszkania sięga 4.7% w Czechach i aż 41.3% w Bułgarii. Dodatkowo, w 2017 odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym regionie w większości krajów sięgnął znacznie powyżej 20%, najwyższe wartości osiągając w Rumunii (36%) i Bułgarii (39%).

…na szansę.
Po udanym partnerstwie w latach 2015-2016, 2017-2018, Fundacja Schneider Electric, pod egidą Fondation de France, i Ashoki w roku 2019-2020 ponownie podejmuje zobowiązanie wsparcia w poprawie warunków życia milionów ludzi zmagających się z ubóstwem energetycznym w Europie. Oferując pomoc najbardziej innowacyjnym przedsiębiorcom społecznym w Europie możemy pomóc całym społecznościom walczyć z ubóstwem energetycznym i skierować je na stabilność energetyczną.

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne ma wiele przyczyn i nie istnieje jedna definicja, która by je wszystkie obejmowała. Obecnie przyjęło się, że ubóstwo energetyczne odnosi się do trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w danym gospodarstwie domowym. (Liddell i in., 2012).

Dla potrzeb Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu, ubóstwo energetyczne można eliminować pracując w niżej wymienionych obszarach:

 • Współpraca między sektorami: tworzenie synergii z różnymi sektorami (np. zdrowia, opieki społecznej) w celu podejmowania bardziej systemowych działań
 • Edukacja, szkolenia i zatrudnienie: promowanie edukacji i zaangażowania lokalnej społeczności, stwarzanie nowych umiejętności i/ lub stanowisk pracy na polu wydajności energetycznej i energii odnawialnej
 • Wydajność energetyczna: tworzenie niskobudżetowych możliwości w celu przestawienia się na rozwiązania bardziej wydajne energetycznie
 • Produkcja energii: Umożliwianie dzielnicom zamieszkałym głównie przez osoby o niskich dochodach dostępu do energii poprzez wdrożenie unikatowych sposobów na produkcję energii (wspólnoty lokalne, spółdzielnie)
 • Innowacyjne finansowanie: Propozycje finansowania lub bycia udziałowcem prywatnych inwestycji w celu stworzenia i/ lub odnowy energooszczędnych mieszkań i wyposażenia (np. kredyt, sprzęt na leasing, dofinansowanie ze strony osób trzecich);
 • Mapowanie i budowanie świadomości: zbieranie i publikowanie danych w celu poprawy identyfikacji populacji dotkniętej ubóstwem energetycznym, ich potrzeb jak i budowanie świadomości wśród władz lokalnych i państwowych;
 • Zdrowie, dobrobyt i rozwój ekonomiczny: Zamiana niezdrowych zwyczajów (stary sprzęt, palenie plastiku i odpadów domowych) na nowe rozwiązania, które mogą poprawić dobrobyt rodziny

I wiele innych, gdyż uważamy, że rozwiązania innowatorskie mogą podjąć się tematu przyczyn ubóstwa energetycznego z punktów widzenia do tej pory nie zbadanych. Poniżej znajdują się niezwykłe historie poprzednich finalistów i zwycięzców, jako przykłady tego, co ubóstwo energetyczne oznacza dla nas.

Strompsar-Check realizowany przez Deutsche Caritas – inicjatywa we współpracy z German Federation of Energy and Climate Protection Agencies działająca w Niemczech, oferująca energooszczędny monitoring, który dostarcza darmowe wsparcie dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie. Osoby, które wyszły z bezdomności, mieszkające w domach o niskich dochodach otrzymują specyficzne szkolenie jak oszczędnie używać energii i wody. Podnosząc świadomość w jaki sposób można oszczędzać energię, Strompsar -Check pomaga zapobiegać odcięciom energii do mieszkań.

EKPIZO – stowarzyszenie konsumentów „Jakość życia” powstałe w celu ochrony praw konsumenta i poprawy jakości życia. Poprzez działania lobbingowe próbują skłonić rząd i władze Energy Regulatory Authority to wdrożenia unijnych i państwowych ustaw. Pomagają także swoim członkom i członkiniom drogą niesądową, odzyskać pieniądze nielegalnie wstrzymywane przez firmy.

AISFOR - firma działająca w sektorze ochrony środowiska, skupiająca się na rolnictwie i energii. Jest ona jedną z firm partnerskich prowadzących europejski projekt H2020 „ASSIST”, który podejmuje temat ubóstwa energetycznego stwarzając profesjonalną jednostkę (Doradca ds. Energii dla bezbronnego konsumenta ang. Vulnerable Consumer Energy Advisor), wyszkoloną do pomagania wrażliwym konsumentom oferując konkretną i pożyteczną radę.

Chance for Buildings – jej misją jest poprawa wydajności energetycznej w mieszkaniach socjalnych w Czechach, w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego na dłuższą skalę. Na dzień dzisiejszy dofinansowania społeczne pokrywają rachunki energetyczne tych najbardziej wymagających opieki, i mieszkających w lokalach socjalnych. Jednakże, Chance for Buildings przekonuje, że lepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie rachunków za prąd poprzez poprawienie jakości samych budynków.

Coopérnico – spółdzielnia promująca zieloną energię, która łączy odnawialność, etyczną inwestycję i wsparcie społeczne. Jej członkowie i członkinie wspólnie inwestują w projekty wykorzystujące energię słoneczną, które często organizowane są przez spółdzielnie, a panele słoneczne są instalowane na dachach organizacji społecznych, które często nie dają rady samodzielnie pokryć kosztów energii.

ECODES – organizacja prowadząca projekt „Ani jeden dom bez energii”, oferuje technologiczne rozwiązanie problemów ubóstwa. Na ich stronie internetowej można znaleźć formularz do wypełnienia, który zbiera informacje społeczne o gospodarstwie domowym, rachunku energetycznym od wrażliwych grup konsumenckich i w zamian zwraca spersonalizowany raport z poradami jak zredukować zużycie energii i koszty opłat za prąd. Udostępnia także interaktywną mapę, która pomaga znaleźć możliwe akcje czy dofinansowania pomocne w walce z ubóstwem energetycznym w danym mieście.

Samenlevingsopbouw – projekt skierowany do ludzi posiadającymi długi wynikające z ubóstwa energetycznego. Z powodu tych długów nie mogą oni wymienić starych sprzętów AGD na energooszczędne i w rezultacie ciągle dostają zawyżone rachunki elektryczne. Samenlevingsopbouw jest rodzajem wypożyczalni, gdzie ludzie mogą wynająć/wziąć w leasing nowoczesny sprzęt energooszczędny i tym samym zmniejszyć rachunki za prąd. Ten innowatorski projekt jest rozsądnym i dającym się powielić sposobem na dostarczenie wydajnego sprzętu osobom, których nie było wcześniej na niego stać.

Réseau Eco Habitat – chce wspomóc odizolowane i zapomniane, biedne gospodarstwa domowe w dotarciu do projektów pomocy finansowej organizowanych przez Francuską Agencję ds. Mieszkalnictwa (ANAH). Eco Habitat towarzyszy gospodarstwu zagrożonemu ubóstwem energetycznym wybrać najlepsze rozwiązanie techniczne i finansowe. Licząc na wsparcie lokalnych interesariuszy (instytucje publiczne, stowarzyszenia, kierownictwo budowy) współpracują z nimi i wykorzystują ich doświadczenie na znalezienie najlepszych rozwiązań na renowację gospodarstw domowych, dbając jednocześnie o środowisko stosując materiały ekologiczne.

Nabór aplikacji
Ogłaszamy nowy nabór projektów w celu znalezienia, zaangażowania i wsparcia innowacji społecznych, których celem jest walka z ubóstwem energetycznym za pomocą kreatywnych rozwiązań. Konkurs jest otwarty dla 5 krajów: Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Termin przesyłania prac trwa od 21 lutego do godziny 9:00 do północy 12 kwietnia 2019.

Masz projekt pomagający walczyć z ubóstwem energetycznym? Dowiedz się, czy spełniasz kryteria udziału w naszym programie.

Korzyści
Program jest w pełni finansowany. Jeśli znajdziesz się w grupie finalistów i finalistek, skorzystasz z następującego wsparcia:

 1. Dwa dni intensywnych warsztatów
 2. Pięć miesięcy wsparcia mentorskiego, które pomoże ci doszlifować i udoskonalić twoją strategię, ażeby przyspieszyć wpływ społeczny twojego projektu; dodatkowe wsparcie pracowników Schneider Electric przy tematach bardziej lub mniej technicznych
 3. Inspirujące spotkania i wydarzenia networkingowe z innymi europejskimi innowatorami i innowatorkami społecznymi, ekspertami i ekspertkami oraz organizacjami pracującymi w tej dziedzinie
 4. Zwiększona obecność w naszej kampanii społecznościowej i na wielkim finale w Brukseli, gdzie zostaną ogłoszeni zwycięzcy. Opiszemy wybrane projekty na portalach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i YouTube
 5. Dostęp do potencjalnego dodatkowego grantu od Schneider Electric.
 6. Bycie częścią wspólnoty innowatorów i innowatorek w waszej dziedzinie, obok poprzednich zwycięzców i finalistów (okazja do wymiany obserwacji z ludźmi o podobnym doświadczeniu)
 7. Zwiększona obecność w mediach lokalnych, regionalnych i europejskich dzięki naszym kanałom społecznościowym
 8. Dodatkowo, jeśli zostaniesz zwycięzcą lub zwyciężczynią, otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 3,500 euro.

O nas

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

Powstała w 1998 Fundacja Schneider Electric, pod egidą Fondation de France, działa wraz ze swoimi partnerami nad wdrożeniem rozwiązań problemów energetycznych, z którymi zmagają się najmniej uprzywilejowani mieszkańcy naszej planety. W biednych państwach Fundacja wspiera profesjonalne programy szkoleniowe w dyscyplinach związanych z energią tym samym dołączając Schneider Electric Access do programu energetycznego. W krajach ekonomicznie rozwiniętych Fundacja walczy z ubóstwem energetycznym oferując szkolenia i programy budujące świadomość w biedniejszych gospodarstwach domowych. Fundacja Schneider Electric przywiązuje szczególną wagę do zaangażowania swoich pracowników we wszystkie programy. Więcej informacji na temat Schneider Electric znajdziesz na stronie: http://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/foundation.jsp

Wideo