Social Innovation to Tackle Energy Poverty 2019 - Application Form

Romanian - Social Innovation to Tackle Energy Poverty 2019 - Application Form


1. Persoana care va participa la program

Organizația: În cazul în care organizația ta se concentrează exclusiv pe subiectul sărăciei energetice, aplicantul trebuie să fie fondatorul, co-fondatorul, directorul sau managerul organizației. În cazul în care organizația ta are o sferă de activitate mai vastă, aplicantul trebuie să fie managerul de proiect sau leaderul proiectului relevant pentru subiectul sărăciei energetice.  
3. Organizația ta (dacă este relevant)

Organizația: În cazul în care organizația ta se concentrează exclusiv pe subiectul sărăciei energetice, te rugăm să ai în vedere cuvântul ”proiect” ca fiind sinonim cu „organizație”. Însă, în cazul în care organizația ta are o sferă de activitate mai vastă, te rugăm să răspunzi întrebărilor cu informațiile relevante privind proiectul sărăciei energetice.  
Această descriere va fi folosită  în comunicarea noastră internă și externă, astfel că te rugăm să detaliezi cât mai mult, să te exprimi cât mai clar și să incluzi principalele activități ale proiectului tău /organizației tale.
Te rugăm precizează date statistice și măsurători esențiale referitoare la chestiunile sociale descrise.
Te rugăm descrie modul în care ideea adresează cauzele principale ale problemei.

Te rugăm identifică și cuantifică publicul țintă direct și indirect. Te rugăm descrie în ce măsură beneficiarii sunt/vor fi incluși în planificarea și implementarea proiectului. 
Te rugăm precizează atât indicatori cantitativi cât și calitativi, inclusiv numărul beneficiarilor. Te rugăm descrie  impactul proiectului asupra calității vieții.
Te rugăm să-ți descri responsabilitățile deținute în cadrul proiectului și contribuția ta la realizarea impactului proiectului. 
Te  rugăm să incluzi o detaliere a venitului, de ex 50% din vânzarea de produse/servicii, 20% din fonduri publice (departamente guvernamentale, autorități locale), 10% companiile private, 10% instituții/organizații internaționale, 5% fundații corporatiste și 5% din donații/abonamente private. Poți de asemenea, încărca un document Excel în susținerea răspunsului. 


Relevant information may include a video of you pitching your project, infographics to describe your solution, etc.

Informațiile relevante pot constitui un material video de prezentare al proiectului tău (link), grafice informative care descriu soluția ta sau poți încărca documente suplimentare. Informațiile și documentele furnizate ajută Ashoka să verifice respectarea de către organizație a termenilor și condițiilor programului Social Innovation to Tackle Energy Poverty. Se impune ca informațiile transmise să fie detaliate, complete și adevărate.

Declarație
 • Organizația: Completează acest formular în cadrul programului Social Innovation to Tackle Energy Poverty;
 • Se angajează să participe la tot programul Social Innovation to Tackle Energy Poverty și să fie prezentă- sau să împuternicească unul sau doi membri ai echipei de management- la toate întâlnirile care au loc în cadrul programului; și
 • Declară că a luat la cunoștință Regulamentul programului Social Innovation to Tackle Energy Poverty și acceptă, necondiționat, toți termenii și condițiile Regulamentului.
Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului, ia la cunoștință și acceptă că: 
 • Deciziile privind selecția candidaților sunt luate de către Comitetul Regional care include reprezentanți Ashoka și experți cu vechime în sectorul antreprenoriatului social. Decizia este finală și se aplică tuturor candidaților;
 • Toate documentele și materialele furnizate de către Organizație nu vor fi returnate acesteia. Ashoka are dreptul de a păstra sau distruge aceste dosare și materiale fără posibilitatea unei contestații din partea Organizației; și
 • Ashoka este autorizată să înregistreze, transfere și proceseze toate informațiile primite din partea Organizației pe durata sau după procesul de înregistrare, în contextul programului pentru Inovație Socială în Abordarea Sărăciei Energetice. 
Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului, în cazul acordării unui premiu, se angajează să: 
 • Autorizeze Ashoka în efectuarea unui sondaj, în măsura în care Ashoka consideră că este util, pentru a verifica conformitatea Organizației cu informațiile furnizate de către Organizație în formularul de înregistrare scris sau oral; 
 • Participe la toate etapele programului de mentorat . În caz contrar, Organizația ar putea fi descalificată fără posibilitatea contestării; 
 • Asigure urmărirea dezvoltării proiectului și să aderarea la o mentalitate de împărtășire a bunelor practici;
 • Autorizeze Ashoka, fără nicio compensație financiară sau condiție, să (i) comunice terților rezultatele programului privind Invocația Socială în Abordarea Sărăciei Energetice, în special către media și/sau parteneri, (ii) comunice informațiile lor personale către media, cu condiția ca Organizația să fie informată anterior, (iii) folosească, publice și transmită în scopurile programului privind Inovația Socială în Abordarea Sărăciei Energetice, semnele sale distinctive ca de altfel și elementele caracteristice ale proiectului pe orice fel de suport  sau prin orice mijloace alese și (iv) folosească, publice și să difuzeze activitatea sa și modelul de dezvoltare și/sau descrierea mobilizării resurselor într-un raport de bune practici care va fi realizat la finalul programului privind Inovația Socială în Abordarea Sărăciei Energetice; și 
 • Se asigure că toate persoanele implicate în Organizație sunt informate referitor la termenii și condițiile Regulamentului și ale prezentei Declarații și că le acceptă necondiționat. 
Optional Additional Fields
The fields below can be dragged up and used in your form.  These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce. Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!


IF THE VALUES (Yes/No) ARE TRANSLATED ADMINS NEED TO UPDATE THE SKIP LOGIC IN THE CONNECTOR. IF THIS FUNCTIONALITY IS USED, THEN Opt-In Campaign TFA ID MUST HAVE VALUE


Required System Fields
Al enviar este formulario, usted reconoce que sus datos personales se procesarán fuera del EEE tal como descrito en la Política de Privacidad.
Optional System Fields
Dotmailer Address Book SFDC ID

By submitting this form, you acknowledge that your Personal Data will be processed outside the EEA as described in the Privacy Policy.